Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
water, dat op een tafel staat, plotseling voortschuift,
zal het water niet zoo terstond in die beweging deelen ;
het zal achterblijven en over den rand vloeien. Wil
men het zonder te storten voortschuiven, dan moet men
de snelheid langzamerhand vermeerderen. Heeft het
echter op die wijze een zekere snelheid verkregen, en
houdt men dan plotseling op het voort te schuiven, dan
heeft het tegenovergestelde plaats; het glas komt tot
rust, maar niet terstond de vloeistof; zij beweegt zich
nog voort, en vloeit over den rand van het glas. Het
is telkens de traagheid der lichamen , die overwonnen
moet worden. p]eu groote menigte verschijnselen moeten
op dezelfde wijze verklaard worden. Als men in een
rijtuig zit, dat plotseling in beweging geraakt, gevoelt
men een schok, die ons achteruit werpt; komt het
daarentegen eensklaps tot rust, dan werpt de schok ons
voorover. Werpt men een steen tegen een vensterruit,
dan wordt zij verbrijzeld ; schiet men er met een kogel
door, dan komt er een rond gat in; in het eerste ge-
val was de beweging langzaam genoeg, om zich over
de geheele ruit te verspreiden ; in het laatste was zij
daartoe te snel, en werden alleen de onmiddellijk getrof-
fen deelen in beweging gebracht. Een steen tegen een
openstaande deur geworpen, doet haar op haar hengsels
draaien ; een kogel gaat er door , zonder dat de deur
bewogen wordt.
iflidcIcIitHntskrachten.
Telkens wanneer wij een lichaam in zijn beweging
een krommen weg zien beschrijven , kunnen wij er ons
van verzekerd houden, dat er minstens twee krach-
ten op werken. Een enkele kracht toch kan slechts
een rechtlijnige beweging in de richting dier kracht ver-
oorzaken ; maar tevens kunnen wij veilig vaststellen, dat
een dezer krachten een voortdurend werkende, een
constante kracht is; wij merken hierbij op, dat die
constante kracht, even als bij de wrijving, ook een
weerstand zijn kan.
Onder de ijsvermaken behoort er een, dat ons een
geschikt voorbeeld van zulk een kromlijnige beweging
aanbiedt. Als het ijs op een wijd water genoegzame
sterkte hoeft, wordt er een paal ingedreven, om dezen