Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
te brengen, zoodat D L rr: G D is, terwijl het met een
snelheid D H tegen het terugkaatsende vlak komt, dat
het tot in H zou terugwerpen. Het lichaam beweegt
zich dus langs D K , de resultante der beide krachten,
en wel met een snelheid D K. Daar nu G D E en L D K
gelijk en gelijkvormige driehoeken zijn, is D K — E D ^
hoek G D E hoek L D K en hoek E D H
hoek K D H als de complementen van deze hoeken.
Hoek E D H noemt men den hoek van inval en hoek
K D H den hoek van terugkaatsing. Bij de terug-
kaatsing is dus de hoek van inval gelijk dien van terug-
kaatsing , terwijl ook de snelheid niet verandert.
Maar ten tweede: Tot hiertoe beschouwden wij de
voorwerpen, alsof' zij volkomen veerkrachtig of volkomen
onveerkrachtig waren, maar zulke lichamen bestaan
werkelijk niet; de uitkomsten der berekening zullen dus
altijd min of meer van de werkelijkheid afwijken. Maar
daarenboven, bij de onveerkrachtige lichamen, die een
blijvende vormverandering ondergaan, gaat juist daar-
door zulk een gedeelte van de hoeveelheid van beweging
verloren, als noodig is, om die vormverandering teweeg
te brongen, zoodat de berekening hier altijd een te
groote waarde heeft.
De beschouwde wetten der botsing geven verklaring
van het verschijnsel, dat twee spoortreinen bij het tegen
elkander aan komen zoo vernielend op elkander wer-
ken ; — dat een betrekkelijk lichte stoomboot in volle
vaart tegen een zwaarder zeilschip aan komende , zulk
een geduchte schade veroorzaken kan, en tevens, waar-
om groote ijsschotsen, ook wanneer zij zich slecht»
langzaam voortbewegen, zoo noodlottig kunnen worden
voor vaartuigen, waterkeeringen of wat zij verder in
hun weg ontmoeten. — Dat het biljart- en kolfspel een
doorgaande toepassing van de gezegde wetten oplevert,
zal wel niet herinnerd behoeven te worden.
Eer wij van de mededeeling van beweging afstappen,^
moeten wij nog opmerken, dat er steeds een zekere tijd
gevorderd wordt eer de kracht, die op eenig punt van
een lichaam werkt, invloed op de andere deelen des
lichaams uitoefent, zoodat het somtijds gebeurt, dat die
andere deelen de werking dier kracht eerst veel later of
in het geheel niet ondervinden. Als men een glas vol