Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
waarin de wegen der beide botsende lichamen elkander
snijden , noch ook van die, waarin het eene lichaam
het andere slechts zijdelings aanraakt en het daardoor
in een draaiende beweging brengt, en merken alleen
op, dat het overwogene en genoemde bij het biljartspel
in veel opzichten zijn toepassing vindt. Wij moeten
echter nog op een paar punten opmerkzaam maken en
stappen dan van dit onderwerp af.
Vooreerst: het geval dat beide lichamen veerkrachtig
zijn en het eene onbewegelijk is, zal in het vervolg
dikwijls voorkomen , want het maakt den grondslag uit
van alles , wat men terugkaatsing noemt.
Laat A ß een onbewegelijke maar veerkrachtige wand
•Äijn en laat een veerkrachtig lichaam er met eene zekere
A_ C » tu

H
0
Fig. 4.
snelheid C D rechthoekig tegen aan geworpen worden,
dan is het uit het voorgaande duidelijk, dat wij hier
de laatst gevonden formule hebben toe te passen. Het
lichaam verliest dus zijn geheele snelheid, die dientom
wand en lichaam ineen te drukken, maar die bij het
herstellen van den vorm door de veerkracht der beide
lichamen weêr geheel als kracht te voorschijn komt,
en, omdat de wand onbewegelijk is, enkel het lichaam
met de oorspronkelijke snelheid in de richting D C te-
rugwerpt. Een veerkrachtig lichaam rechthoekig tegen
een veerkrachtig , onbewegelijk vlak geworpen , wordt
dus rechthoekig met dezelfde snelheid teruggekaatst.
Is de richting en snelheid van het voortgeworpen
lichaam niet C D , maar E D , dat is , wordt het terug-
kaatsend vlak niet rechthoekig getroffen , dan kan men
de kracht E D in twee andere G D en D H ontbinden,
waarvan de een in , en de andere rechthoekig op dat
vlak ligt. G D tracht het lichaam langs D B tot in L