Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
van het laatste, om daarmede evenwicht te maken ^
zoodat alleen het verschil van deze beide hoeveelheden
over de som der massa's verdeeld wordt. Wij hebben
derhalve voor de snelheid, waarmede beide lichamen in
M V _ M' V'
de richting van het snelste voortgaan-,.
M + M'
een uitdrukking , die wij ook zouden verkregen hebben
door in de vorige V' negatief te nemen.
Staat een van de beide lichamen niet alleen stil, maar
is het daarenboven, 'tzij door zijn zwaarte, 'tzij door
zijn verbinding met den grond onbewegelijk, dan wordt
daardoor zijn massa tegenover die van het bewogen
M V
lichaam oneindig groot, waardoor --- overgaat
M V M + M'
in - = 0. De botsing zal dus geen beweging
00
veroorzaken , maar slechts vernielend of minstens vorm-
veranderend op beide voorwerpen werken.
Hetgeen wij tot hiertoe zeiden , had alleen betrekking
op onveerkrachtige lichamen. Zijn zij echter veerkrach-
tig , dat is, hernemen zij na de botsing hun vorige
gedaante, dan ontstaan daardoor wijzigingen, die niet
over het hoofd mogen gezien worden.
In al de beschouwde gevallen was, na de botsing, de
hoeveelheid van beweging van dat lichaam, dat er het
meest van bezat, verminderd, die van het andere ver-
meerderd, terwijl de botsing tevens een vormverandering
ten gevolge had , die bij onveerkrachtige lichamen blij-
vend is. Veerkrachtige lichamen daarentegen hernemen
op het oogenblik , dat zij het dichtste tot elkander ge-
naderd zijn, hun vorm, en stooten daardoor elkander
af; daar nu de herstelling van vorm met dezelfde kracht
geschiedt, waarmede de vervorming veroorzaakt was ,
wordt in het algemeen het verlies aan hoeveelheid van
beweging voor het eene lichaam , en de winst er van
voor het andere verdubbeld. Dit alles uiteen te zetten
laat ons bestek niet toe. Wij moeten ons vergenoegen
den weg te hebben gewezen, waarop men ook bij veer-
krachtige lichamen hun beweging na de botsing bepalen
kan, en kunnen dus ook niet spreken van die gevallen,