Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
■zal u minder verwonderen, als gij bedenkt, dat ook zij
voortdurend werken en dus evenredig zijn met de tweede
macht der snelheid.
Botsing.
Een lichaam , dat zich beweegt, kan de hoeveelheid
beweging die het bezit, aan een ander overdragen,
hetgeen steeds geschiedt als het gedurende zijn beweging
een ander lichaam ontmoet. Deze ontmoeting noemt
men botsing. Zij heeft, al naar dat de voorwerpen, die
met elkander in aanraking komen, meer of minder
broos of week zijn, en tevens naar de grootere of ge-
ringere snelheid bij de botsing , een geheele vernieling
of althans een min ot meer belangrijke verandering van
vorm ten gevolge ; maar daarenboven ondergaat de be-
weging zelf dikwerf aanmerkelijke wijzigingen.
Dat andere lichaam kan ook in beweging, of het kan
in rust zijn ; daarenboven , de beide lichamen kunnen
veerkrachtig of onveerkrachtig zijn. Wij moeten dus
verschillende gevallen onderscheiden.
Zijn beide lichamen onveerkrachtig en is het eene in
rust, dan wordt het door het andere voortgestuwd;
daartoe verdeelt zich de hoeveelheid van beweging over
de beide massa's, en beide lichamen gaan met een
zelfde snelheid voort, die gelijk is aan de oorspronke-
lijke hoeveelheid van beweging, gedeeld door de som der
massa's. Als men dus door M en M' de beide massa's
en door V en V' de beide snelheden voorstelt, is de
M V
snelheid na de botsing -. Was het andere
M + M'
lichaam niet in rust, maar had het een hoeveelheid van
beweging M' V', dan zou na de botsing de gezamenlijke
hoeveelheid van beweging M V M' V' en dus de
M V + M' V'
gezamenlijke snelheid--zijn ; alles in de
M -f- M'
onderstelling , dat de beweging in dezelfde richting ge-
schiedt en dus het snelste lichaam het andere inhaalt.
Ontmoeten echter beide lichamen elkander, dan dient
het gedeelte van de hoeveelheid van beweging van het
eerste , dat gelijk is aan de hoeveelheid van beweging
2*