Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
ligt, een stoot geef, breng ik bem daardoor in een een-
parige beweging ; ik heb hem een hoeveelheid beweging
medegedeeld, gelijk aan het product van zijn massa
met zijn snelheid. Bestond er nu geen weerstand , dan
zou hij met dezelfde snelheid immer blijven voortgaan;
doch op zijn weg moet hij de lucht op zijde dringen,
hij moet ook de wrijving overwinnen , en verliest daar-
door gedurig een gedeelte van de verkregen hoeveelheid
van beweging ; hij vertraagt daardoor in zijn loop, en
zoodra de hoeveelheid van beweging , die hij door den
stoot ontvangen had , geheel is uitgeput, blijft hij stil
liggen.
De stoot, die den kogel in beweging bracht, duurde
maar een oogenblik ; hij veroorzaakte dus een eenparige
beweging.
De werking van een gelijkmatigen wind op de zeilen
van een schip , het uitzettingsvermogen van den stoom
in een stoommachine zijn voortdurend werkende krach-
ten , en deze brengen daarom een eenparig versnellende
beweging teweeg. Als de locomotief stil stond, en enkel
diende om aan den trein een stoot te geven , om hem
daarna aan zichzelf over te laten, zou zij geen ver-
snellende, maar eenparige beweging mededeelen, en de
trein zou zich zoolang voortbewegen, tot dat de ont-
vangen hoeveelheid van bev/eging door de verschillende
weerstanden werd opgewogen. Nu echter de locomotief
op den trein blijft werken , en hem elk oogenblik op-
nieuw een gelijke snelheid mededeelt als in het vorige ,
is de beweging aan den trein medegedeeld, een eenparig
versnellende, en wij zouden, op grond van het be-
schouwde, kunnen verwachten, dat de trein zich immer
sneller en sneller voortbewoog. In den beginne is dat
ook zoo. De trein , die zich slechts langzaam in bewe-
ging stelt, versnelt al spoedig zijn gang, maar dat toe-
nemen in snelheid heeft aldra een einde, en de uit-
werking der eenparig versnellende beweging, door de
locomotief aan den trein medegedeeld, is een gelijkma-
tige voortgang. Dat dit enkel aan weerstand biedende
krachten is toe te schrijven, aan den tegenstand der
lucht en de wrijving, zoowel der assen, als van de wie-
len op de rails , zal wel duidelijk zijn. Dat deze weer-
stand biedende krachten de beweging zoozeer vertragen,