Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Ofschoon dus de wrijving als een weerstand werkt,
als een kracht die zich tegen de beweging verzet
en deze vermindert, en het in de meeste gevallen raad-
zaam is , haar zoo mogelijk te verminderen , mag men
haar niet altijd als een schadelijken weerstand aan-
merken ; integendeel, zij is juist door het tegenwerken
der beweging dikwijls hoogst nuttig. Was er geen
( wrijving , dan zouden onze wegen, de vloer onzer wo-
^ ning en onze tafels volkomen horizontaal moeten staan,
j opdat er niet alles zou afglijden, en een ladder, schuin
tegen een muur geplaatst, zou dan noodzakelijk uit-
glijden. Door de wrijving doet de vang den molen stil-
staan , en werken de remtoestellen aan de wielen der
spoorrijtuigen. Eindelijk , was er geen wrijving , geen
locomotief zou zich kunnen voortbewegen ; de werking
der machine zou alleen een ronddraaien der groote wie-
len op de spoorrails ten gevolge hebben; vandaar dat
de locomotieven een bepaalde zwaarte moeten hebben,
om een trein van een bepaald gewicht voort te trekken.
Hoeveelheid van beweging.
De snelheid van een bewogen lichaam hangt af van,
en is evenredig met de kracht, die er op gewerkt heeft,
zoodat een driemaal grootere kracht aan hetzelfde
lichaam ook een driemaal grootere snelheid geeft.
Hebben twee lichamen van verschillende massa dezelfde
snelheid verkregen , dan was de kracht evenredig aan
de massa, waaruit volgt, dat de krachten die aan ver-
schillende lichamen een verschillende snelheid gegeven
hebben , samengesteld evenredig zijn met de massa's en
snelheden. Het product dezer twee grootheden wordt
hoeveelheid van beweging genoemd, (stelt mon de massa
door M en de snelheid door V voor, dan is de hoe-
veelheid van beweging gelijk M X V) en het is deze
hoeveelheid van beweging, die een bewegend lichaam
aan een ander lichaam kan overdragen, en die dan als
beweegkracht werkt; maar het is ook deze hoeveelheid
van beweging, die door de verschillende weerstanden
moet zijn uitgeput, eer een lichaam, dat in beweging
is , tot rust komt; zoodat er nimmer eenige hoeveelheid
van beweging verloren gaat.
Als ik dus aan een bal, die op een horizontale tafel
HELGE Natuurk. 1 , 5de druk. 2