Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
meer nieuwe krachten met de eerste evenwicht maken.
Een kogel, en elk ander lichaam , over een vlakken
grond voortbewogen, moet dus bestendig blijven voort-
gaan ; de snelheid die er aan medegedeeld is, kan alleen
door andere krachten worden verminderd, en dat ge-
schiedt altijd ; want wij zien hem steeds na längeren of
korteren tijd tot rust komen. Zoodra de kogel in be-
weging gebracht is, dat is , zoodra men hem een snel-
heid heeft medegedeeld, waardoor hij zich voortbeweegt,
beginnen andere krachten op hem te werken, die de
snelheid verminderen. Zoo ondervindt hij tegenstand
van de lucht en van de oneffenheden van den grond ,
waarlangs hij zich beweegt. Zoodanige tegenwerkende
kracht noemt men weerstand, en daaronder bekleedt de
wrijving een eerste plaats. Zij bestaat in den weerstand,
dien een bewegend lichaam ondervindt door de oneffen-
heid der oppervlakten die zich langs elkander voort-
bewegen ; vandaar dat men door polijsting of door ge-
bruik van olie , water , potlood of andere stoffen, die de
oneffenheden opvullen, de wrijving veel verminderen kan.
Maar de wrijving hangt niet alleen af van de gesteld-
heid der wrijvende vlakken, zij is daarenboven even-
redig met de drukking; maar onafhankelijk van de
grootte der wrijvende vlakken. Immers, zoolang de
drukking dezelfde blijft, zal de wrijving bij vergrooting
dier vlakken, over meer punten verdeeld worden. Al-
leen , wanneer een van de beide vlakken zoo klein is ,
dat het min of meer diepe groeven of voren in het
andere veroorzaakt, wordt daardoor de weerstand aan-
merkelijk vergroot.
Soorten van wrijving.
Het is gemakkelijker een lichaam, dat een ronde ge-
daante heeft, dat is kogel- of cilindervormig is , over
eenig vlak voort te rollen, dan een even zwaar lichaam
van dezelfde stof over hetzelfde vlak voort te slepen.
Men onderscheidt daarom een rollende en een slepende
of glijdende wrijving. Verder is de wrijving met min-
der kracht te overwinnen , als het lichaam reeds in be-
weging is, dan wanneer deze nog beginnen moet; van
hier dat men tevens onderscheid maakt tusschen een
wrijving der heiveging en een wrijving der rust.