Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
loodrecht is op a 6 of in een findere, mits evenwijdige
richting.
Werken de
beide krachten '
P en Q in te- jlt. t
gengestelde
richtingen, dan
is de resultante
R gelijk aan
het verschil der
beide krachten;
zij werkt in de-
zelfde richting
met de groot- _
ste kracht;
haar aangrjj -
pingspunt ligt
nu niet tus-
schen beide Fig. 3.
krachten, maar er buiten, en wel aan de zijde van de
grootste kracht, maar weder op zulk een afstand van
ieder dezer krachten, dat deze afstanden omgekeerd
evenredig zijn met de grootte der krachten.
Was tevens P r= Q, dan was blijkbaar R = O ; er
bestaat dan geen resultante. Twee zulke gelijke en
evenwijdige, maar in tegengestelde richting werkende
krachten vormen een koppel. Zij kunnen nimmer een
lichaam in evenwicht houden , maar deelen het steeds
een draaiende beweging mede.
Uit de evenredigheid P : Q — « c : i c, volgt P X
b c =z Q X a c. Daar men nu het product van eenige
kracht met de lengte van den arm waarop zij werkt,
het moment dier kracht noemt, heeft men den regel:
als twee krachten evenwicht maken, zijn haar momen-
ten gelijk. Zijn de componenten niet evenwijdig, dan
kan men ze door het parallelogram van krachten tot
evenwijdige krachten herleiden.
Weerstand. Wrijving.
Uit wat wij inertie of traagheid noemden ,
volgt, dat een lichaam, dat eenmaal in bewe-
ging is gebracht, niet tot rust komt, zoo niet een of