Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
den. Het vraagstuk is dus onbepaald en kan nog twee
voorwaarden opnemen; bijvoorbeeld, dat een der beide
krachten evenwijdig moet zijn aan een gegeven lijn en een
gegeven grootte hebben, of dat de krachten loodrecht
op elkander moeten staan.
Het samenstellen en ontbinden van krachten vindt
een menigte toepassingen, zooals b^ het bepalen van
de snelheid en richting van een vaartuig, waarop wind
en stroom werken ; bij den stand van een vlieger in de
lucht; bij de werking van het roer der schepen ; bij de
gierbruggen enz. Werken op eenig punt verschillende
krachten zoodanig , dat de resultante van eenige er van
gelijk, maar in richting tegengesteld is aan de resul-
tante van al de andere, dan maken al die krachten
evenwicht met elkander en het lichaam blijft in rust.
Krachten met verschillende aangrijpings-
punten.
^ Werken twee
^ krachten P en Q
evenwijdig en te-
vens in dezelfde
richting op twee
punten èenavan
hetzelfde lichaam
_P (dat is, hebben
^ zij een verschil-
/ lend aangrijpings-
^ punt), dan is de
resultante E ge-
Fig. 2. lijk aan de som
dezer krachten en evenwijdig met haar gemeenschappe-
lijke richting , maar haar aangrijpingspunt ligt tusschen
de aangrijpingspunten der beide krachten, en wel in c,
op een afstand van ieder dezer, die omgekeerd even-
redig is aan de grootte van die kracht. Is dus de eene
kracht viermaal zoo groot als de andere, dan ligt het
aangrijpingspunt viermaal zoo ver van de kleinste, als
van de grootste kracht, dat is op ^/j van de lijn, die
de aangrijpingspunten vereenigt, verwijderd van het aan-
grijpingspunt der kleinste kracht. Bij dit alles is het
onverschillig of de richting der bedoelde krachten