Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
is zij gelijk aan het verschil der oorspronkelijke
krachten.
Het bewogen lichaam volgt in het eerste geval de
gemeenschappelijke richting der beide krachten, in het
tweede de richting van de grootste kracht. Zijn de
twee krachten , die in tegengestelde richting op een punt
werken, aan elkander gelijk, dan houden zij elkander
in evenwicht, en het lichaam blijft, zoo niet nog andere
krachten er op werken, in rust. Werken de beide
krachten in verschillende richtingen, dan ligt de resul-
tante tusschen die beide krachten , en is grooter dan hun
verschil en kleiner dan hun som. Wanneer op eenig
punt C twee krachten AC = PeuBC:r:Q werken,
wordt de resultante R dier beide krachten gevonden,
door uit A en B de lijnen A D en B D evenwijdig aan B C
en A C te trekken. Daardoor ontstaat een parallelogram,
welks diagonaal C D zoowel de richting als de grootte der
resultante voorstelt. De grootte der resultante hangt dus
niet alleen af van de grootte van haar componenten,
maar ook van
a/.------------------~ —denhoek,dien
/ ^------deze onderling
/ / maken. Zij
/ wordt kleiner
wanneer die
-^-hoek grooter
Fig. 1. wordt.
Het parallelogram A B C D draagt den naam van
pctrallelogram van krachten. Door zulk een parallelo-
gram kan men voor elke twee of meer krachten een
andere kracht aanwijzen, die dezelfde uitwerking zou
hebben. Zijn er meer dan twee krachten samen te
stellen, dan zoekt men eerst de resultante van twee er
van, onverschillig welke, en verbindt de gevonden
resultante met de derde , met de vierde kracht, enz.
Door het parallelogram van krachten kan men ook
een enkele kracht in twee andere ontbinden. Daartoe
behoeft men slechts op de lijn, die de gegeven kracht
voorstelt, als diagonaal, een parallelogram te beschrij-
ven. ■ Er zijn echter vele zulke parallelogrammen mo-
gelijk , waaruit volgt, dat een enkele kracht op onnoe-
melijk vele wijzen in twee andere ontbonden kan wor-