Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
adhesie ? — "Wat is veerkracht ? — "Wat is rust ? — "Wat bewe-
ging? — Wat traagheid? —"Wat is snelheid? — "Welke zijn
de eenvoudigste bewegingen ? — "Wat verstaat men door kracht ?
— Noem eenige krachten.
TWEEDE HOOFDSTUK.
Samenwerkende krachten, componenten en resultanten. —
Aangrijpingspunt. — Parallelogram van krachten. — Krachten
met verschillende aangrijpingspunten. — "Weerstand. — Wrij-
ving. — Soorten van wrijving. — Hoeveelheid van beweging. —
Botsing. — Terugkaatsing. — Middelpuntskracht. — Centri-
petale kracht. — Centrifugale kracht. — Wetten voor haar
sterkte. — Toepassingen.
Samenwerkende krachten , componenten en
resultanten.
Zelden wordt een lichaam door slechts één kracht in
beweging gesteld, maar werken daartoe gelijktijdig
verschillende krachten samen. Het zal zich dus bewe-
gen in een richting en met een snelheid, die door de
richting en de snelheid dier verschillende krachten vol-
komen bepaald worden , en men zal in de meeste ge-
vallen een denkbeeldige kracht kunnen aanwijzen, die
hetzelfde resultaat zoude gehad hebben als al die krach-
ten te zamen. Die nieuwe kracht noemt men de re-
sultante van deze krachten, terwijl de krachten zelf
ten opzichte van deze resultante, componenten genoemd
worden.
Aangfrijplngspunt.
Door aangrijpingspunt eener kracht verstaat men
dat punt, waarop de kracht werkt. Als zoodanig kan
men elk punt des lichaams beschouwen, dat in de lijn
ligt van de richting der kracht.
Parallelogram van krachten.
Men is gewoon krachten door lijnen voor te stellen,
wier richting en lengte dan de richting en grootte dier
krachten aanduiden.
Hebben de verschillende krachten hetzelfde aangrij-
pingspunt en werken zij in dezelfde richting, dan onder-
steunen zij elkander, en de resultante is gelijk aan de
som, — werken zij in tegengestelde richting, dan