Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
onder de werking der zwaartekracht in evenwicht kan
houden.
De Statische eenheid van kracht is niet overal op
aarde dezelfde , zooaJs later nader blijken zal.
De Dynamische eenheid van kracht is de kracht die
aan de eenheid van massa de eenheid van versnelling
(één cM.) geeft in de eenheid van tijd (één seconde).
De Dynamische eenheid van kracht is constant.
Is een lichaam in rust of in eenparig rechtlijnige
beweging, zoodat er niets in den bewegingstoestand ver-
andert , dan werkt er geen kracht ^op het lichaam of
de krachten, die op het lichaam werken, maken evenwicht
met elkaar, heffen eikaars werking op. Heeft een
lichaam een veranderlijke beweging, hetzij rechtlijnig
of kromlijnig , dan werkt op dit lichaam een kracht,
want de bewegingstoestand wordt gewijzigd. Heeft een
lichaam een eenparig kromlijnige beweging, zoodat de
bewegingsrichting voortdurend verandert, dan is deze
verandering ook het gevolg van de werking van een
kracht. De krachten, die de oorzaken zijn van ver-
schijnselen in de natuur, zijn zeer verschillend ; mole-
culaire krachten, zwaartekracht, warmte, geluid, licht,
magneetkracht en electriciteit. Het is aan de natuur-
kundigen nog niet gelukt, deze verschillende krachten
tot een zelfde kracht te herleiden. Naarmate men echter
vordert in de kenuis der natuur, blijken meer en meer
krachten, die men aanvankelijk onderscheidde, met
elkander in verband te staan, zooals we later zullen
zien , of zelfs eene en dezelfde kracht te zijn, die zich
op verschillende wjjzen openbaart.
VRAGEN.
Wat behandelt de kennis der natuur? — Hoe wordt zij ver-
deeld ? — Wat behandelt de natuurkunde ? — Hoe wordt zjj ver-
deeld ? — Welke zijn de algemeene eigenschappen ? — Wat is
uitgebreidheid ? — Wat ondoordringbaarheid ? — Wat deelbaar-
heid ? — Wat is massa ? — Wat zijn moleculen ? — Wat ato-
men ? — Wat is uitzetbaarheid, samendrukbaarheid en poreus-
heid ? — Wat zijn agregatietoestanden ? — Wanneer is een
lichaam vast ? — Wanneer vloeibaar ? — Wanneer gasvormig ?
— Kunnen de lichamen van den eenen toestand in den anderen
overgaan ? Geef voorbeelden. — Wat is cohesie ? — Wat