Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
de eenparige beweging constant. Men zegt daarom ook :
de eenparige beweging is een beweging waarby de snel-
heid steeds dezelfde is.
De eenparige beweging kan zoowel rechtlijnig als
kromlijnig zijn. De bewegingen van een voetganger en
een ruiter worden als eenparig rechtlijnige bewegingen
beschouwd. De parallelcirkel, dien een stilstaand lichaam
op aarde, bij de draaiende beweging der aarde om hare
as, aflegt, is een eenparig kromlijnige beweging ; zoo
ook de beweging van de wijzers van een goed geregeld
uurwerk.
De eenparig veranderlijke beweging is een beweging
waarbij het lichaam in elk tijdsdeel een standvastige
verandering in snelheid verkrijgt. Is die verandering
in snelheid een standvastige vermeerdering, dan noemt
men de beweging eenparig versnellend ; is de verande-
ring in snelheid een standvastige vermindering, dan heet
de beweging eenparig vertragend. Natuurlijk kan hierbij
geen sprake zijn van de snelheid der beweging ; men
kan dan alleen spreken van de snelheid op zeker oogen-
blik, en dan is de snelheid de weg, dien het lichaam in
één seconde zal afleggen als het, met de dan verkregen
snelheid , in een eenparige beweging overgaat.
De eenparig veranderlijke beweging kan ook recht-
lijnig of kromlijnig zijn. Een vallend lichaam heeft een
eenparig versnellende beweging ; een lichaam, dat omhoog
geworpen wordt, een eenparig vertragende beweging.
Krachten.
"Wanneer een lichaam uit den toestand van rust in
beweging overgaat, of wanneer de bewegingstoestand
gewijzigd wordt, heeft dit een oorzaak en aan deze
oorzaak geeft men den naam van kracht.
Kracht is dus de oorzaak van beweging.
Evenals elke grootheid moet ook de kracht in zekere
eenheid uitgedrukt worden.
Men onderscheidt nu :
lo. de Statische eenheid van kracht;
2o. de Dynamische eenheid van kracht.
De Statische eenheid van kracht is de kracht die de
eenheid van massa (in de Natuurkunde is dit de massa
van één cM' zuiver water bij een temperatuur van 4o C.)