Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
plastisch noemt, juist haar waarde aan haar geringe
veerkracht te danken beeft.
Traagheid of Inertie, Rust en Beweging.
Wanneer een lichaam steeds dezelfde plaats inneemt
in de onbepaalde ruimte, dan is dat lichaam in rust;
verandert het van plaats, dan is het in beweging.
Een lichaam nu kan uit zich zelf niet uit den toestand
van rust in dien van beweging overgaan , en ook niet
uit dien van beweging in dien van rust. Dit noemt men
Traagheid of Inertie. Ten onrechte wordt dit soms
genoemd volhardingsvermogen ; het is integendeel het
onvermogen of de onmacht der lichamen om uit zich
zelf in een anderen toestand over te gaan , dan waarin
zij verkeeren.
Een lichaam dat in volstrekte of absolute rust ver-
keert bestaat er, voor zoover wij weten, niet. De
lichamen op en in de nabijheid van de aarde deelen in
de bewegingen der aarde om haar as en om de zon;
ook de zon en de planeten draaien om haar assen. Er
bestaat dus slechts betrekkelijke rust en beweging, en
wel rust of beweging ten opzichte van een lichaam dat
zelf in rust is, en rust of beweging ten opzichte van
een lichaam dat zelf in beweging is.
De deelen van oen lichaam kunnen in beweging zijn,
zonder dat het lichaam zelve zich verplaatst: een wiel
draaiende om een vaste as, de trillende snaren van een
viool of de trillende deelen van andere geluidgevende
voorwerpen.
Bij de verplaatsing der lichamen in hun geheel zijn
de volgende bewegingen de eenvoudigste:
lo. De eenparige beweging; 2o. De eenparig veran-
derlijke beweging.
lo. De eenparige beweging is een beweging waarbij
het lichaam in elk tijdsdeel, hoe groot of hoe klein ook
genomen, steeds denzelfden weg aflegt. Voor de een-
heid van tijd neemt men hierbij de seconde en voor de
eenheid van den afgelegden weg in het dagelijksch leven
den Meter, en in de Natuurkunde den Centimeter. Den
weg , die in de eenheid van tijd wordt afgelegd, noemt
men de snelheid; en daar de afgelegde weg in de een-
heid van tijd steeds dezelfde is, is dus de snelheid bij