Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
adhesie vindt men in het schrijven met potlood, krijt
of inkt, in het verven en vergulden, in het metselen,
lijmen, soldeeren en plakken. Bij het metselen, lijmen
soldeeren en plakken, dienen de kalk, de lijm, het
soldeersel en het plakmiddel om de oneffenheden tus-
schen twee lichamen aan te vullen, zoodat de lichamen,
na het hard worden of drogen der tusschen gevoegde stof-
fen, als 't ware één lichaam vormen. Wil dus een plakmid-
del goed zijn, dan moet het aanvankelijk vloeibaar of week
zijn en bij het hard worden of drogen niet inkrimpen.
Teerkracht of' Elasticiteit.
Wanneer een lichaam ten gevolge van eenige uitwen-
dige oorzaak een , niet te groote , verandering in vorm
of volumen verkrijgt, dan zal het, nadat de oorzaak
daarvan is opgeheven , geheel of bijna geheel den oor-
spronkelijken vorm of hot oorspronkelijk volumen her-
nemen. Deze eigenschap der lichamen noemt men veer-
kracht of elasticiteit. Bij vaste lichamen kan men door
samendrukken , buigen, wringen of uitrekken die ver-
anderingen te weeg brengen. Verkrijgt een lichaam ten
gevolge van één dezer werkingen een blijvende veran-
dering in vorm of volumen, dan zegt men dat de grens
van veerkracht of elasticiteit overschreden is. Elk lichaam
heeft zijn eigen grens van veerkracht. Bij sommige
lichamen zijn zeer sterke of langdurige werkingen noo-
dig , om de grens van veerkracht te overschrijden , bij
andere slechts zeer zwakke of korte. Tot de eerste be-
hooren caoutchouc, ivoor en staal, tot de laatste lood,
vetten en klei.
Vloeibare en gasvormige lichamen kunnen alleen door
samendrukking een volumenverandering ondergaan.
Zoodra de drukking echter ophoudt, hernemen zij hun
oorspronkelijk volumen ; hier is dus geen grens van veer-
kracht. Men noemt deze lichamen daarom volkomen
veerkrachtig. De veerkracht der lichamen wordt o. a.
toegepast bij het voortbrengen en regelen der beweging
van uurwerken, bij de veeren der rijtuigen, bij de
buffers van spoorwagens, om hevige stooten onschadelijk
te maken, bij het kurken van flesschen enz.
Het staal ontleent zijn hooge waarde aan zijn groote
veerkracht, terwijl de klei, die men kneedbaar of