Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vloeibaar als tusschen vloeibaar en gasvormig, over-
gangsvormen zijn, van v^ie niet met zekerheid te zeggen
is, tot welke der drie toestanden zjj behooren.
De meeste lichamen kunnen in alle drie de toestan-
den voorkomen, zoo is water als ijs vast, als water
vloeibaar en als damp of stoom gasvormig. Door ver-
warming kan men ijs in water en stoom doen overgaan;
met andere lichamen gelukt het niet altijd , hen, door
verwarming , van den vasten in den vloeibaren of gas-
vormigen toestand over te brengen, zooals b. v.
met hout en steenkolen , omdat die lichamen bij ver-
warming verbranden of in andere verbindingen overgaan.
Door vermindering in drukking, door water b. v. in
't luchtledige te brengen, kan men ook het water in
damp doen overgaan. Door vermeerdering in drukking
en door afkoeling kan men dampen en gassen in den
vloeibaren en vasten toestand orerbrengen, zooals kool-
zuur, waterstof, zuurstof, stikstof, dampkringslucht
enz. Men noemt dit verdichting of condensatie.
In 't algemeen mag men aannemen, dat de afstanden
der moleculen van een lichaam in den vasten toestand
kleiner zijn dan in den vloeibaren, en in den vloeibaren
weder kleiner dan in den gasvormigen toestand.
Om een lichaam in deelen te splitsen, is er meerdere
of mindere krachtsinspanning noodig. Er bestaat dus
een kracht van samenhang, een aantrekkende werking,
tusschen de moleculen van een lichaam , die men cohesie
noemt. Bij de vaste lichamen is die cohesie het grootst,
bij vloeistoffen kleiner , en bij gassen zeer gering. Er
bestaat echter ook een aantrekkende werking tusschen
de moleculen van verschillende lichamen , die men
adhesie noemt; de adhesie van verschillende stoffen
onderling is ook zeer onderscheiden.
Dompelt men de hand in water, dan wordt zij nat,
€r blijven waterdeeltjes aan de hand zitten; dompelt
men daarentegen de hand in kwik, dan blijven er geen
kwikdeelen aan de hand kleven ; dit komt, omdat de
adhesie tusschen de hand en het water grooter is dan
de cohesie der waterdeeltjes, en do cohesie der kwikdeel-
tjes grooter dan de adhesie tusschen de hand en het kwik.
Een toepassing van de cohesie hoeft men in het aan
elkaar smeden van ijzeren staven. Toepassingen van de