Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zooals katoen en hooi, om ze beter geschikt te maken
voor het vervoer.
. Uit de eigenschappen samendrukbaarheid en uitzet-
baarheid volgt de eigenschapUit deze eigen-
schappen volgt namelyk, dat de moleculen niet vast
aanééngesloten kunnen liggen, maar dat er tusschen
de moleculen openingen bestaan, die echter , zelfs door
de sterkste vergrooting, niet zichtbaar te maken zijn.
Dat de moleculen zelve grooter of kleiner zouden worden
is niet aan te nemen met het oog op de groote mate
van uitzetbaarheid en samendrukbaarheid , die sommige
lichamen vertoonen. Er zijn dus openingen tusschen
de moleculen, intermoleculaire ruimten, en aan die
openingen geeft men in de natuurkunde den naam van
poriën, en die algemeene eigenschap den naam van
poreusheid. Geheel iets anders dus dan men in het da-
gelijksch leven poreusheid noemt; hiermede bedoelt men
de zichtbare of op andere wijze merkbare gaatjes, die
slechts in sommige lichamen voorkomen, dus geen al-
gemeene eigenschap daarstellen.
Agrcgatieloei^tanflen, Cohesie en Adhesie.
We kennen de lichamen in drie toestanden: vast,
vloeibaar en gasvormig, die wij agregatietoestanden
noemen. Wij zeggen dat een lichaam vast is, als het
eigen volumen en vorm heeft; dus een volumen en een
vorm , die beide onafhankelijk zijn van de ruimte ,
waarin het lichaam zich bevindt. Vloeibaar noemen we
een lichaam, als het wel eigen volumen doch geen eigen
vorm heeft, en dus den vorm aanneemt van de ruimte,
waarin het wordt gedaan , voor zoover het die ruimto
vult. Alleen bij een klein volumen, zooals men bij een
water- en kwikdnippel waarneemt, kan een vloeistof
een eigen vorm hebben.
Een lichaam is gasvormig, als het noch eigen volumen,
noch eigen vorm heeft, en alzoo onmiddellijk den vorm
aanneemt van de ruimte , waarin het wordt gebracht
en die ruimte ook geheel vult.
Deze uiterlijke kenmerken zijn in den regel voldoende
om te beoordeelen in welken der drie agregatietoestan-
den een lichaam verkeert; toch is het soms moeilijk
zulks te beslissen, daar er zoowel tusschen vast en