Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ping van water, ijs en sneeuw, het zich verspreiden
van den geur van reukwateren, kamfer en muscus;
een kleine hoeveelheid van dit laatste kan een vertrek
jaren lang met haar geur, dus met haar deeltjes
vullen.
In 't dagelijksch leven wordt de deelbaarheid voort-
durend toegepast, zoowel in 't groot als in 't klein.
Met één milligram karmijn kleurt men twee liters water
nog merkbaar rood. Nobert verdeelde op een glazen
plaatje één mM. in 1960 deelen (proefplaatjes voor
microscopen). Er zijn gouden tressen, die eigenlijk van
zilver zijn, en waarop een goudlaagje ligt van 0,000001
mM. dikte.
l^itzetbaarheld, Samendrukbaarheid en
Poreusheid.
Uiizethaarheid is de eigenschap der lichamen, dat zij
zonder vermeerdering in massa een grooter volumen
kunnen innemen, terwijl samendrukbaarheid de eigen-
schap is, dat zij zonder massavermindering een kleiner
volumen kunnen verkrijgen.
De uitzetting kan verkregen worden door verwarming,
door uitrekking of door vermindering in uitwendigen
druk, en de inkrimping of samendrukking door afkoe-
ling of vermeerdering van uitwendige drukking.
Niet alle lichamen zijn even uitzetbaar, in de leer
der warmte wordt dit nader aangetoond. Met de gevolgen
der uitzetting moet rekening gehouden worden bij het
leggen van rails voor spoorwegen , bg het bouwen van
ijzeren bruggen enz. De uitzetting wordt b. v. toegepast
bij het aanbrengen van ijzeren wielbanden om wielen
en bij de inrichting van thermometers. Ook de samen-
drukbaarheid is voor het eene lichaam veel grooter dan
voor het andere. Zoo is de lucht, en een gas in 't al-
gemeen, zeer sterk samendrukbaar en kan wel tot een
lOOmaal kleiner volumen gebracht worden. Vloeistoffen,
zooals water , zijn weinig samendrukbaar; zij zijn zelfs
lang voor geheel onsamendrukbaar gehouden , tot dat
proeven van Oerstedt (1823) en Regnault (1847) zulks
beter hebben aangetoond. Toepassingen van de samen-
drukbaarheid der lichamen maakt men bij het slaan van
munten en medailles, bij het samenpersen van stoffen ,