Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Deelhaarheid is de algemeene eigenschap der lichamen,
dat zij steeds in kleinere deelen kunnen gesplitst worden.
Elk lichaam neemt een deel in der onbepaalde ruimte,
en kan dus in deelen gesplitst worden, gelijksoortig met
het geheel, die te zamen een ruimte innemen, even groot
als de ruimte, die het geheele lichaam innam.
In de werkelijkheid kunnen we met de deeling der
lichamen niet onbepaald doorgaan, de onvolkomenheid
onzer instrumenten stelt ons zekere grenzen. Theoretisch
zoude die deeling onbepaald voortgezet kunnen worden,
maar ook dan stelt men zich voor dat de lichamen toch
uit zeer kleine deeltjes der stof zijn opgebouwd, die met de
sterkste vergrooting echter niet zijn waar te nemen;
aan die stofdeeltjes geeft men den naam van moleculen.
Moleculen zijn dus de kleinste stofdeeltjes der lichamen,
waartoe men langs mechanischen weg zou moeten ko-
men. Het aantal moleculen , waaruit een lichaam be-
staat , noemt men de massa van het lichaam, en die
massa wordt uitgedrukt in een aangenomen eenheid van
massa, waarover later meer. De ruimte , die de massa
hoeveelheid inneemt, noemt men het volumen van het
lichaam.
De Scheikunde leert ons echter, dat er enkelvoudige
en samengestelde lichamen zijn; men noemt dan enkel-
voudige lichamen zulke lichamen, die men tot heden
toe nog niet in twee of meer bekende of nog niet be-
kende stoffen heeft kunnen splitsen, zooals de metalen,
koolstof, zwavel, arsenicum enz. Een molecuul vaneen
samengesteld lichaam moet dus zelf ook samengesteld
zijn , en die deelen, waaruit zulk een molecuul dan is
samengesteld , noemt men atomen.
Zuiver water b. v. bestaat uit een verbinding van
twee gassen n. 1. Waterstofgas en Zuurstofgas; een
molecuul water moet dus ook bestaan uit atomen wa-
terstofgas en zuurstofgas. Ook van vele enkelvoudige
stoften zijn de moleculen uit atomen dier zelfde stof
samengesteld.
Atomen zijn alzoo de kleinste deeltjes der lichamen ,
waartoe men langs chemischen weg zou moeten komen.
Een molecuul is dus een atoomgroep.
Enkele voorbeelden van groote deelbaarheid in de
natuur zelve vindt men o. a. in de onzichtbare verdam-