Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Zoo behooren tot de natuurkundige verschijnselen:
het vallen der lichamen ; het uitzetten of inkrimpen
der lichamen door verwarming of afkoeling; de vorming
van beelden in spiegelende oppervlakken door de terug-
kaatsing van het licht; het teweegbrengen van geluid
door trillende voorwerpen enz. enz., terwijl tot de schei-
kundige verschijnselen behooren o. a. alle verbranding,
eering, verrotting en verroesting van lichamen.
'Verdecltng der natuurkunde.
De natuurkunde wordt verdeeld als volgt in :
lo. de algemeene eigenschappen der lichamen ; 2o. de-
Beweging (Dynamica) en het Evenwicht (Statica) der
vaste, vloeibare en gasvormige lichamen ; 3o. het Ge-
luid; 4o. het Licht; 5o. de Warmte en 60. Electriciteit
en Magnetisme.
De algemeene eigenschappen der lichamen.
Onder algemeene eigenschappen der lichamen ver-
staan we die eigenschappen, die aan alle lichamen zon-
der onderscheid gemeen zijn; het zijn de volgende :
lo. Uitgebreidheid; 2o. Ondoordringbaarheid; 3o,
Deelbaarheid; 4o. Uitzetbaarheid ; 5o. Samendrukbaar-
heid ; 60. Poreusheid ; 7o. Veerkracht of Elasticiteit.
Behalve algemeene eigenschappen hebben de lichamen
ook nog bijzondere eigenschappen zooals : Hardheid,
Smeedbaarheid , Rekbaarheid , Doorschijnendheid enz.
Uitgebreidheid, Ondoordringbaarheid en
Deelbaarheid.
Uitgebreidheid is de algemeene eigenschap der licha-
men , dat zij een deel der onbepaalde ruimte innemen;
deze eigenschap volgt onmiddellijk uit de bepaling, die
we vroeger van een lichaam gegeven hebben. De
grootte der uitgebreidheid doet hierbij niets ter zake ;
die uitgebreidheid kan zeer groot, doch ook zeer klein
zijn. Men denke slechts aan de zon en de aarde en aan
de duizenden kleine organismen (bacteriën) die in één
clP soms gevonden worden.
Ondoordringbaarheid is de algemeene eigenschap,
dat geen twee lichamen tegelijkertijd hetzelfde deel der
onbepaalde ruimte kunnen innemen. Er zijn verschijn-