Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
kracht wijzigen , 37.
Orgelpijpen, 149.
Open riem , 70.
Jpwaartsche drukking,
75.
Overgang van gassen en
dampen tot vochten
110.
Panden in kanalen, 78.
Parachute, 22.
Parallelogram van
trachten, 12.
Pascal, 28, 73.
Peis (hydraulische), 128.
Perspomp, 118.
Phonograaf, 150.
Pompen, 128.
Pomp van dubbele wer-
king, 126.
Poreusheid ,2,5.
Poriën , 6,
Proef van pascal , 97.
---torricelli, 96.
Proeven met de lucht-
pomp , 117.
Putten (artesische), 77
Pijpen fgeluidgevende)
149.
Raderwerk , 68.
Recipiënt, 112.
Rechtlijnige beweging,
9.
Regulateur (slinger als),
45.
Resultanten, 12.
Riem zonder einde, 69.
Richting der zwaarte-
kracht, 28.
Rollend^ wrijving , 16.
Rust, 9.
Samendrukbaarheid, 2,
5.
155
Samengestelde werktui-
gen , 68.
Samenwerkende krach-
ten, 12.
Schaal (toon-), 147.
--- van den baro-
meter, 100.
Schadelijke wederstand,
16.
Schalen van de balans,
59.
Schakelrad, 46.
Scheepsroeper, 143.
Scheikunde, 1.
Schommeling van den
slinger , 43.
Schroef, 66.
Schuitje van den lucht-
bol, 121.
Schutkolk, 79.
Schutsluizen, 78.
Schutten, 78.
Slepende wrijving, 16.
Slinger, 41.
Slingeringen, 43.
Slingeruurwerken , 45.
Slingerwijdte, 43.
Sluiskamer, 78.
Sluizen, 78.
Smidsblaaebalg, 125.
Snaarinstrumenten, 146
Snaren,(trillingen van),
147.
Snelheid, 9.
---van het geluid
in buizen , 148
--— van het geluid
in de lucht, 143.
---vanhetgeluid in
vaste lichamen, 142.
---van het geluid
in vloeistoffen, 142.
Soortelijk gewicht, 83.
Soorten van hefboo-
men , 51.
---van wrijving, 16.
Spankracht der gassen,
108 , 109.
Spreekbuizen , 144.
Stabiel evenwicht, 38.
Standvastig evenwicht,
38.
Statisch moment, 51.
Steekhevel, 99.
Stemorgaan (mensche-
hjk), 150.
Sterkte van het geluid,
140.
Steunpunt, 50.
Stuurrad, 64.
Takel, 64.
Terugkaatsing, 20.
Terugkaatsing van het
geluid, 1-14.
Toepassingen van de
hydrostatische wet-
ten , 77.
---van de leer dor
middelpnntskrachten,
25.
---van ^de leer van
den slinger, 44.
---van de leer van
het zwaartepunt, 40.
Tong van de balans 53.
Tongwerk (muziekin-
strumenten mot), 149.
Toon , 136.
Toonschaal, 147.
Torricelli, 96.
Traagheid ,2,9.
Treerad, 64.
Trillingen , 9,147,148.
---— der lucht in bui-
zen , 148.
---van snaren, 148
Tusschenwerktuig, 68.
Uitgebreidheid, 2.
Uitzetbaarheid, 2, 5.
Unster, 59.