Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gallileï, 32, 34.
----(hellend vlak
van), 34.
Galm, 145.
Gassen , 6.
-----(spankracht
der), 108.
—-----(Soortelijk
gewicht der), 86.
Gasvormige lichamen, 6
Gay-lussac , 90, 95.
Gebroken hefboom , 51.
Gekruiste riem , 69.
Gehoororgaan (men-
schelijk), 138.
Geluid, 136.
Geluidsgolven , 138.
Gevoeligheid van de ba-
lans , 55.
Gewicht (soortelijk), 83.
Grootte der zwaarte-
kracht , 30.
GuERICKK (otto van),
112.
Hefboom, 50.
Hellend vlak , 64.
--------van GAL-
lilkï, 34.
Hevel, 133.
Hevelbarometer, 101.
---------- van
GAY-LÜSSAC, 101.
Hoeveelheid van bewe-
ging, 17.
Honderddeelige alcohol-
meter, 90.
Hoogte van den baro
meter, 104.
Hoogte van het geluid,
139.
Hoorbuis, 143.
Horizontaal, 30.
Horizontale balans, 56.
Hydraulische pers, 128.
Hydrostatica, 71.
154
Hydrostatische balans,
81.
-----wetten, 82.
Inertie, 9.
Indifferent evenwicht,
39.
Isochroon, 43.
Juistheid van de balans,
53.
Kaapstander, 64.
Katrol, 61.
Kilogrammeter, 47.
Klank van het geluid,
139.
Kolk , 79-
Krachten, 10.
Krachten met verschil-
lende aangrijpings-
punten, 14.
Krachtmeter, 61.
Krachtwerktuig, 68.
Kromlijnige beweging,
10.
Labiel evenwicht, 38.
Last, 50.
Lichaam (luchtdruk op
het menschelijk), 104.
Lichamen (algemeene
eigenschappen der),2.
---— in vloeistof-
fen gedompeld, 80.
Lipwerk , 149.
Losse katrol, 62.
Luchtballons, 120.
------- met wa-
terstofgas , 121.
Luchtledig (Torricel-
lisch), 97.
Luchtperspomp , 118.
Luchtpomp, 112.
Luchttrillingen, 140.
Macht, 50.
Manometer, 111.
Mariotte, 108.
Mes van de balans , 53.
Meten van hoogten door
den barometer, 107.
Middeipuntskrachlen,
23.
Middelpuntvliedende
kracht, 25.
Moleculen , 4.
Moll, 142.
Montgolfières, 120.
Muzikale toon, 136.
Muziekinstrumenten,
146.
Naald of tong van de
balans, 53.
Nagalm, 145.
Natuur (verdeeling van
de algemeene kennis
der), 1.
Natuurkunde , 1.
-------(verdee-
ling der) , 2.
Nederwaartsche druk-
king, 74.
Nicholson , 88.
Nobert , 5.
Nulpunt bij den baro-
meter, 100.
Ondoordringbaarheid,2. [
Onstandvastig even- [
wicht , 38.
Ontbinding van krach-
ten , 13.
Ontstaan van het ge-
luid, 137.
Ontvanger der lucht-
pomp , 112.
Onverschillig even-
wicht , 38.
Oorzaken die de wer-
king der zwaarte-