Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE HOOFDSTUK.
INLEIDING.
"Wat de algcmeene kennis der natuur behandelt. — Wat do
natuurkunde behandelt. — Algemeene eigenschappen der licha-
men. — Verschillende toestanden der lichamen. — Rust en
beweging. — Krachten.
Wat wij verstaan onder algemeene kennis
der natuur.
Alles, wat een , naar alle zijden begrensd , deel der
onbepaalde ruimte inneemt, noemen we een lichaam;
de verschijnselen, die de lichamen ons opleveren, en
die we waarnemen met onze zintuigen, al of niet daar-
bij geholpen door bepaalde instrumenten , behooren tot
de algemeene natuurrerschijnselen.
De kennis nu , zooveel doenlijk, van de oorzaken,
gevolgen en toepassingen dier verschijnselen, noemen we
de algemeene kennis der natuur.
Verdeeling van de algemeene kennis der
natuur.
De kennis der natuur wordt in de volgende onder-
deelen verdeeld : lo. Plantkunde of Botanie ; 2o. Dier-
kunde of Zoölogie; 3o. Aardkunde of Geologie; 4o.
Sterrenkunde of Astronomie; 5o. Scheikunde of Chemie
60. Natuurkunde of Physica.
Daar echter in dit boekje alleen over natuurkunde
sprake zal zijn, zullen we de overige onderdeelen van
de algemeene kennis der natuur niet bespreken, voor
zoover zij ten minste niet in onvermijdelijk verband
staan met de natuurkunde.
Wat de natuurkunile behandelt.
Die verschijnselen, waarbij de aard en de samen-
stelling der lichamen geen blijvende verandering onder-
gaan , rekent men tot de natuurkunde, in tegenstelling
met de verschijnselen, waarbij de aard en de samen-
stelling der lichamen een totale verandering ondergaan
en die tot de scheikunde behooren.
HELGE, Natuurk. 1 , 5de druk. 1