Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
angrijpingspunt eener
kracht, 12.
antrekkîng, 28.
.anwijzingen van den
barometer, 105.
.ard van het geluid, î 40.
dhesie, 6.
iplatting der aarde, 26.
gregatietoestanden, 6.
Icoholmeter van Gay
lussac, 90,
Icoholweger, 90.
Igemeene eigenschap-
pen der lichamen, 2.
mplitude (slingerwijd-
te), 43.
rbcid, 48.
rchimedes (wct Vau),
81
reometer, 87.
---van BAUME, 89
--- van FAHREN-
HEIT, 88.
---van NICHOL-
SON , 88.
Artesische putten, 77.
Vtmosfeer, 95.
Atmosferische drukking.
96.
Vtomen , 4.
Vtwood (vul werktuig
van), 34.
Bakbarometer, 99,
----van FoRTiN, 101.
Balans, 53.
Barometer (bak-), 99.
----(hevel-), 101
-----.(wijzer-), 102.
-----(metaal-), 102.
Bascule, 58.
Baumé, 89.
Boylr, 108.
Beek (van), 142.
Beweging, 9, 36.
Blaasbalg, 133.
Blaasbalg (smids-), 134.
Blaasinstrumenten, 138.
Blaaswerktuigen , 133,
134.
Borda (dubbele weging
van) 56.
Botsing, 19.
Braadspit, 64.
Brandspuit, 127.
Briefweger, 60.
Brugbalans, 58.
Buizen voor het geluid,
143.
Centrifugaal-droogma-
chine , 26.
---- kracht, 25.
—---regulateur, 26.
Charles, 120.
Cohesie, 6.
Communiceerende va-
ten, 76.
Condensatie, 5.
Componenten, 12,
Dampkring, 95.
Dampkringsdrukking,
96.
Deelbaarheid, 2.
deluo, 101.
Densimeters, 91.
Dichtheid, 91.
Drukking der vloeistof-
fen , 71 , 74.
---van den damp-
kring, 96 , 97.
Dynamometer, 61.
Echo, 145.
Eenparige beweging, 9.
Evenaar van de balans,
53.
Evenwicht, 38.
~ der vloeistofTen, 73.
--der lichamen in
de lucht, 119.
Evenwicht der vloeistof-
ten in communicee-
rende vaten, 76.
-----van lichamen
die in vloeistoffen ge-
dompeld zijn, 80.
Farenheit, 88.
Fonteinen , 77.
Fortin (barometer van)
101.