Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
VRAGEN.
Wat verstaat men door geluid ? — Hoe ontstaat het geluid ? —
Wat verstaat men door trillingen ? — Hoe komt het geluid
tot ons ? — Welk onderscheid is er tusschen geluid in het
algemeen en toon ? — Hoe is het menschelijk gehoororgaan
ingericht ? — Welke verschillende eigenschappen heeft een
toon? — Waarvan hangt de hoogte van een toon af? —
Waarvan zijn sterkte? — Hoe komt het, dat een toon zoo
spoedig verzwakt? — Wat heeft invloed op de sterkte van
het geluid ? — Wat verstaat men door den aard of klank van
een toon ? — Hoe bewijst men , dat het geluid in het lucht-
ledige niet wordt voortgeplant ? — Is de lucht de eenige mid-
denstof , waarin het geluid zich voortplant ? — Hoe meet men
de snelheid van het geluid in de lucht ? — Wat heeft men
gevonden aangaande de snelheid van het geluid in vloeistoffen
en in vaste lichamen ? — Welken dienst doen buizen bij de
voortplanting van het geluid ? — Waartoe dient de scheeps-
roeper , de hoorbuis en de spreekbuizen ? — Hoe ontstaat er
terugkaatsing van het geluid ? — Wat verstaat men door
echo ? — Onder welke omstandigheden kan zij plaats heb-
ben ? — Wat is nagalm ? — Hoe worden de muziekinstru-
menten verdeeld ? — Van welke wetten hangen de trillingen
der snaren af? — Verklaar deze wetten. — Als een snaar,
in haar geheele lengte trillende, den grondtoon der schaal
aangeeft, welk gedeelte der snaar moet dan in trilling ge-
bracht worden, om de andere tonen der schaal te doen hoo-
ren ? — In welke betrekkingen staan dus de trillingen, waar-
door die tonen worden voortgebracht? — Wat valt er bij
snaarinstrumenten op te merken ? — Hoe onderscheidt men de
windinstrumenten ? — Hoe wordt de luchtkolom bij ieder dézer
soorten in trilling gebracht ? — Hoe is het menschelijk stem-
orgaan ingericht? — Wat is een phonograaf? — Hoe werkt
de phonograaf ?