Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
dat vlies door de luchttrillingen, die bij het spreken
ontstaan, ook in trillende beweging komen; bevestigt
men nu op dat vlies, aan de andere zijde dan waar
gesproken wordt, een stift, dan zal ook die stift meer
of minder uitwijken.
Laat men die stift nu rusten op een met bladtin be-
plakten cylinder, waarin een schroefdraad gesneden is,
dan kan men er voor zorgen, dat bij een eenparige
ronddraaiende en voortgaande beweging van den cylin-
der de stift juist de holte van den schroefdraad volgt.
Is het vlies en dus ook de stift in rust, dan teekent
de stift de schroeflijn van den cylinder op het bladtin
af. Is het vlies echter in trilling door het spreken of
zingen, dan zal ook de stift in beweging zijn, en nu
eens sterker, dan weer minder sterk op het bladtin
drukken, en daardoor in het bladtin een reeks van
kortere en langere, diepere en minder diepe indrukken
teweeg brengen, waarvan de vorm en afwisseling af-
hangen van de geluidstrillingen die zijn voortgebracht.
Op het bladtin is dan als 't ware het geluid door de
stift opgeteekend. Plaatst men daarna den cylinder in
zijn oorspronkelijken stand , zoodat de stift weer rust
daar waar zij zich bij den aanvang van het spreken
bevond, en draait men den cylinder op dezelfde wijze
en met dezelfde snelheid als toen gesproken werd, dan
volgt de stift de eerst voortgebrachte diepten en verhe-
venheden van het bladtin, brengt het vlies op dezelfde
wijze aan het trillen als toen gesproken werd, waardoor
ook weer hetzelfde geluid wordt teweeg gebracht. Het
toestel geeft alzoo het gesproken woord terug.
In plaats van met bladtin wordt de cylinder tegen-
woordig ook wel met eene andere, voor het doel ge-
schikte stof, bekleed.
Ons bestek gedoogt niet een meer nauwkeurige
technische beschrijving en een vollediger opgave van
het gebruik der phonograaf te geven , zooals die thans
door edison, en anderen, in den handel is gebracht.