Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
bazuin en andere. Het wijdere gedeelte, waarin deze
instrumenten eindigen, versterkt in groote mate de kracht
van het geluid, dat zij voortbrengen.
Het menschelijk stemorgaan.
Het menschelijk stemorgaan kan men vergelijken met
een pijp met tongwerk. De longen vormen het blaas-
toestel, waaruit de lucht door de luchtpijp naar het
strottenhoofd wordt gedreven. Dit strottenhoofd bestaat
uit verschillende kraakbeenderen, die door spieren op
allerlei wijzen kunnen worden bewogen. In het strot-
tenhoofd bevinden zich twee zeer veerkrachtige vliezen,
stembanden genaamd, die een spleet tusschen elkander
openlaten, de stemspleet. De beweging der kraakbeen-
deren van het strottenhoofd door de spieren, spant
meer of minder de stembanden , waardoor de stemspleet
meer of minder wordt gesloten.
De stembanden vormen alzoo de tong van de orgel-
pijp , terwijl de mondholte als geluidsbeker dienst doet.
"Wanneer de stembanden niet gespannen zijn, dan zal
men ook bij het in- en uitademen der lucht geen toon
kunnen hooren; worden de stembanden gespannen en
dus de stemspleet vernauwd, dan wordt er een toon
voortgebracht die des te hooger is naarmate de span-
ning sterker is; andere omstandigheden, die hier niet
besproken kunnen worden , buiten rekening gelaten.
Het verschil in toonhoogte bij zingen en spreken door
mannen en vrouwen, wordt verklaard door het verschil
in lengte der stembanden; de gemiddelde lengte bij
vrouwen is 12 mM., bij mannen 18 mM.
De menschelijke zangstemmen liggen, in 't algemeen,
tusschen 64 en 1550 trillingen in de seconde.
De Phonograaf.
Door den Amerikaanschen ingenieur Edison is een
toestel uitgevonden, en in den laatsten tijd nog belang-
rijk verbeterd, dat dient om ééns uitgesproken woorden
of redevoeringen, of ééns gezongen liederen met dezelfde
klank en stembuiging geheel weer te geven ; dit toestel
draagt den naam van Phonograaf. Het beginsel van
dit toestel is het volgende:
"Wanneer men spreekt voor een gespannen vlies, zal