Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
Men onderscheidt de windinstrumenten in drie groote
afdeelingen , naar de verschillende wijzen , waarop de
lucht in de buizen in trilling gebracht wordt, namelijk
in zulken , die van een lipwerk, van een tongwerk of
van een ketelvormig mondstuk (bokaal) voorzien zijn.
Tot de eerste, de instrumenten met lipwerk, behooren
onder andere de dwarsfluit en een gedeelte van de
pijpen die het orgel samenstellen. De luchtstroom wordt
hier tegen een scherpen kant geperst, dien men de lip
noemt, wordt daardoor gebroken en brengt de luchtko-
lom in de buis in beweging. Hetzelfde heeft plaats als
men op een rietje of pijpsleutel blaast. De hoogte van
den toon hangt hier voor een gedeelte af van de sterkte
van den luchtstroom, maar wordt overigens door de
lengte der buis bepaald ; vandaar dat alle orgelpijpen
niet even lang zijn. Bij de dwarsfluit wijzigt men deze
lengte der buis door het openen en sluiten der vinger-
gaten. De lengte der trillende luchtkolom strekt zich
altijd van de mondopening tot het naastliggende ge-
opende vingergat uit.
De muziekinstrumenten met tongwerk bezitten een
veerkrachtig stukje metaal of riet, dat door de inge-
blazen lucht in trilling gebracht, op zijn beurt de lucht-
kolom in trilling brengt. Die orgelpijpen die geen lip-
werk hebben, zjjn van een tongwerk voorzien, dat men
verder ook bij de klarinet, de hobo en de mondharmonica
aantreft. Bij de orgelpijpen met tongwerk , drukt een
stukje IJzerdraad met zijn gebogen einde tegen de veer-
krachtige tong , waardoor men het bij het stemmen van
dit instrument in zijn macht heeft, het trillende ge-
deelte der tong te verlengen of te verkorten. Bij som-
mige blaasinstrumenten, onder andere bij de klarinet,
bepa-alt de drukking der lippen tegen het trillende ge-
deelte van het mondstuk, althans voor een gedeelte,
de hoogte der tonen.
De hokaalinstrumen.ten hebben een ketelvormig mond-
stuk , zoo groot, dat een gedeelte van den rand der
lippen van den muzikant er plaats in vindt; de trilling
der lucht wordt hier geheel door de trilling der lippen
teweeggebracht. Door deze laatste meer of minder te
spannen, wordt de hoogte van den toon gewijzigd. Tot
deze afdeeling behooren de trompet, de waldhoorn, de