Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
cdefgabc
1 % % % % 2
trillingen , zoodat de octaaf van den grondtoon door het
dubbel aantal trillingen wordt voortgebracht.
Indien de snaren van een viool, van een piano,
gitaar of harp enkel tusschen twee vaste punten op
een onveerkrachtig voorwerp waren uitgespannen, zou
men slechts een zwakken toon vernemen. Door de
plaatsing der snaren op den zoogenoemden kam, die
op den bovenwand rust van een kast, uit dunne houten
platen vervaardigd, raken ook deze in trilling, en
daardoor ook de lucht, die zich in die kast bevindt,
en die gemeenschap heeft met de buitenlucht door ope-
ningen onder de snaren aangebracht.
Ondertusschen worden op de verschillende snaar-
instrumenten de tonen van verschillende hoogten niet
enkel verkregen door snaren van verschillende lengte
te doen trillen. Men gebruikt ook dikkere en dunnere
snaren, waarvan de laatste, zoo als te begrijpen is,
de hoogere tonen voortbrengen , en snaren van verschil-
lende dichtheid; terwijl daarenboven alle snaarinstru-
menten van toestellen voorzien zijn, waardoor men de
spanning eener snaar naar welgevallen vermeerderen of
verminderen kan.
Trillingen der lucht in buizen.
De lucht die bij het geluid geven van vaste lichamen
slechts de middenstof is die de trillingen voortplant,
kan ook zelf in geluidgevende trillingen gebracht wor-
den. Dit geschiedt in de buizen van die muziekinstru-
menten, die men met den algemeenen naam \amcind-
instrumenten zou kunnen bestempelen. Daartoe behoo-
ren de orgels , wier pijpen door een of meer blaasbalgen
van lucht voorzien worden, maar ook de llaasinstru-
menten, waarbij de mond van den bespeler de noodige
lucht verschaft. De luchtkolom in deze buizen begre-
pen , wordt op de eene of andere wijze in trilling ge-
bracht , en haar trillingen veroorzaken het geluid;
waarbij het voor de hoogte van den toon vrij onver-
schillig is, uit welke stof de buizen vervaardigd zijn,
daar zij zelf niet medetrillen; vandaar dat men ze zon-
der schade voor het geluid kan aanvatten.