Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
147
lo. Het aantal trillingen eener snaar is omgekeerd
evenredig met haar lengte, dat is, een snaar die drie
maal zoo lang is als een andere, maakt, al het andere
gelijk genomen, drie maal minder trillingen. Als dus
een snaar over haar geheele lengte trillende, 300 slin-
geringen per seconde maakt, zal de helft dezer snaar,
in trilling gebracht, er in denzelfden tijd 600 maken.
2o. Het aantal trillingen eener snaar is evenredig
met de vierkantswortels uit de gewichten, die haar span-
nen , dat is, als het spannende gewicht eener snaar
4 maal grooter wordt, zal het aantal trillingen twee
maal grooter worden.
3o. Het aantal trillingen van snaren van dezelfde
stof is omgekeerd evenredig met haar dikte, dat is, is
de diameter van een snaar 3 maal dikker dan die van
een andere, dan geeft zij 3 maal minder trillingen.
4o. Is de stof, waaruit de snaren vervaardigd zijn,
van verschillende dichtheid, dan is het aantal trillingen
in de omgekeerde reden van de vierkantswortels' uit die
dichtheid , dat is , als het soortelijk gewicht eener snaar
9 maal grooter is, dan dat van een andere, dan zijn
de trillingen van de eerste 3 maal minder dan die van
de laatste.
Daar nu de hoogte van een toon geheel afhangt van
en evenredig is aan het aantal trillingen, waardoor hij
wordt voortgebracht, is het met behulp van deze wetten
niet moeielijk, zoo men de hoogte kent van den toon
eener bekende snaar, te bepalen, hoe van de lengte,
dikte, spanning en dichtheid eener andere snaar de
hoogte van haar toon afhangt.
Indien men een snaar heeft, die, als zij in haar
geheele lengte trilt, den grondtoon eener toonschaal of
c doet hooren, en men onderzoekt dan, hoe lang zij
moet zijn, dat is, welk gedeelte der snaar trillen moet,
om de andere tonen der schaal voort te brengen, dan
vindt men voor:
cdefgabc
1 8' '1/ 31 2f 3/ S; II
1 '9 /s It 15 'Is 12
van de lengte der snaar, en daar het aantal trillingen
in de omgekeerde reden van de lengte der snaren is,
vindt men voor het betrekkelyk getal trillingen