Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
malen 16,8 M. verwijderd is, kan de echo twee-, drie-
of meer- lettergrepig zijn, zoodat zij twee, drie of meer
lettergrepen, na elkander uitgesproken, duidelijk onder-
scheiden terug geeft. Beroemd is in dat opzicht de echo in
het park van Woodstock in Engeland, die tot 17 letter-
grepen herhaalt. Ook de echo te Muiderberg is bekend.
Indien twee evenwijdige wanden elkander wederkeerig
het geluid toewerpen, ontstaat een veelvoudige echo,
zoodat men verscheidene malen hetzelfde geluid hoort.
Zoodanige echo wordt niet ver van Verdun in Frankrijk
door twee torens gevormd; deze doet 12 of 13 maal
dezelfde lettergreep hooren.
Het is voor het ontstaan van een echo niet noodig,
dat de terugkaatsende wanden een gladde oppervlakte
hebben, want men merkt het dikwijls op, dat bosschen,
rotsen , wolken of uitgespannen zeilen van een schip
een volkomen echo vormen.
De trillende lucht door een geluidgevend lichaam in
beweging van een bepaalde snelheid gebracht, treft
dikwijls voorwerpen aan, die in staat zijn in trillingen
van dezelfde snelheid te geraken, die dit daardoor wer-
kelijk doen , en dus een even hoogen toon voortbrengen.
Vandaar dat, als men aan een muziekinstrument een
krachtigen toon ontlokt, niet zelden een ander gelijk
gestemd instrument, dat zich in hetzelfde vertrek be-
vindt, een even hoogen toon doet hooren.
Muziekinstrumenten.
Men verdeelt ze in het algemeen in snaar- en Haas-
instrumenten. De tonen van de eerste ontstaan door
de trillingen van gespannen snaren, bijv. bij een viool,
bas , harp, gitaar , piano en dergelijke; der tweede
door de trillingen der lucht in buizen, zooals bij fluit,
trompet en orgel.
Trillingen der snaren; snaarinstrumenten.
Men heeft een reeks van proeven genomen, om te
onderzoeken, welke betrekking er bestaat tusschen
het aantal trillingen eener snaar in een bepaalden tijd,
en de lengte, spanning, middellijn en dichtheid der
snaar, en gevonden, dat die betrekkingen door de
volgende wetten bepaald worden: