Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
gen. In de waterleidingen te Parijs heeft men daar-
omtrent proeven genomen, en bevonden, dat op een.
lengte van ongeveer 1000 M., de woorden die aan het
eene einde fluisterend gesproken werden, aan het andere
duidelijk konden worden verstaan.
Van deze eigenschap der buizen zijn de scheeps-
roeper , de hoorbuis en de spreekbuizen nuttige toe-
passingen.
De scheepsroeper die, zoo als zijn naam aanduidt,
aan boord der schepen, maar toch ook aan land ge-
bruikt wordt, dient om de menschenstem in de verte
te doen verstaan; hij bestaat in een metalen buis, die
aan het einde trechtervormig uitloopt. Het andere
einde, dat ook eenigszins verwijd is, wordt voor den
mond gehouden, en daarin gesproken. De buis belet
niet alleen de luchtgolven zich te verspreiden, maar
de trillingen worden daarenboven door de wanden te-
ruggekaatst en met kracht in de richting der buis
voortgestuwd.
De hoorbuis, door hardhoorende menschen ge-
bruikt , is in zeker opzicht het tegengestelde van den
scheepsroeper , waarmede zij ook in de gedaante eenige
overeenkomst heeft, maar is merkelijk korter; de
kleinste opening wordt in het oor gehouden, terwijl
het andere einde, dat trechtervormig uitloopt, de ge-
luidstrillingen opvangt, ze versterkt en naar het oor
geleidt.
Spreekhuizen.
Op groote kantoren en op schepen zijn dikwijls de
verschillende vertrekken door spreekbuizen aan elkan-
der verbonden. Zij bestaan uit kokers van elastieke
gom, die aan hun uiteinden met een trechtervormige
monding van hout of hoorn zijn voorzien, en die toe-
laten dat personen iu verschillende vertrekken, op
aanmerkelijken afstand van elkander, te zamen spre-
ken. Daartoe plaatst de spreker den mond aan de
eene, de aangesprokene het oor aan de andere ope-
ning.