Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
die van het geluid, dan vermeerdert de snelheid ,
die bij tegengestelde richting verminderd wordt, terwijl
de wind geen invloed heeft, als zijn richting die van
het geluid rechthoekig snijdt;
4o. dat alle geluiden, sterke zoowel als zwakke,
hooge zoowel als lage, zich onder gelijke omstandig-
heden met dezelfde snelheid voortplanten.
In andere gassen dan de lucht is de voortplantings-
snelheid van het geluid verschillend, b. v. in water-
stofgas 1270 M. en in koolzuurgas 262 M. per sec.
bij Oo C.
Snelheid van het geluld In vloeistoffen.
De snelheid van het geluid in eenige vloeistof is veel
grooter dan in de lucht. Door nauwkeurige proeven op
het meer van Genève heeft men bevonden, dat de
snelheid van het geluid in het water 1437 M. in de
seconde bedraagt, en derhalve meer dan vier maal zoo
groot is als in de lucht.
In alcohol is de snelheid van het geluid 1160 M. in
de seconde.
§nelheld van het geluld In vaste lichamen.
Hieromtrent hebben proeven bewezen, dat de snelheid
van het geluid in vaste lichamen weêr merkelijk groo-
ter is. In het hout is die snelheid ongeveer 16 maal
grooter dan in de lucht, van 3700—5700 M. per sec.
Ook in de metalen plant het geluid zich met groote
snelheid voort, maar de snelheid is in de verschillende
metalen zeer ongelijk, b.v. in lood 1140 M., in koper
3760 M., in ijzer 3538 M. per sec.
Voortplanting van het geluld in buizen.
Wij zagen dat het geluid bij zijn voortplanting door
bolvormige golvingen spoedig verzwakt; indien echter
door lange buizen de verspreiding dezer golvingen
wordt tegengehouden, dan plant zich de trilling als
een geheel van het eene einde der buis tot het andere
voort, zoodat het geluid met bijna dezelfde kracht aan
het uiteinde der buis wordt waargenomen, als het bij
het begin bezat. Door van deze eigenschap gebruik te
maken, kan men het geluid op verre afstanden bren-