Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
Ook de vloeistoffen en de vaste lichamen planten het
geluid voort. Vandaar dat iemand , die het oor houdt
aan het einde van een langen balk, gemakkelijk het
geluid hoort, dat een ander maakt, door tegen het
andere einde van den balk met een speld te krabben ,
al is het dat deze laatste het geluid bjjna in het ge-
heel niet waarneemt. Ook de vloeistoffen planten het
geluid voort. Een zwemmer , die onder water gedoken
is, hoort het geluid dat aan den oever gemaakt wordt,
terwijl men het omgekeerd zeer goed hoort, als de
duiker op den bodem twee steenen tegen elkander
slaat.
Snelheid van het geluld In de lucht.
Men weet dat het licht in een onmeetbaar kleinen
tijd zelfs de grootste onzer aardsche afstanden door-
loopt , daar het in één seconde 300,000 K.M. aflegt.
De snelheid van het licht is dus zoo groot, dat een waar-
nemer zelfs op den grootsten afstand eenig lichtver-
schijnsel , bijvoorbeeld het ontbranden van een kanon,
op hetzelfde oogenblik waarneemt, waarop het ontstaat;
maar het geluid van de losbranding komt niet zoo
spoedig in het oor. Wanneer men dus op een uurwerk,
dat ook seconden aanwijst, den tijd waarneemt, die
tusschen het zien van het licht en het hooren van den
slag verloopt, en den afstand meet waarop de waar-
nemer zich van het kanon bevindt, kan men gemak-
kelijk de ruimte berekenen, die het geluid in een
seconde aflegt. Deze proef, het eerst in 1738 geno-
men, is later ook in ons land, in Juni 1823 dooriiOLL
en van beek in de nabijheid van Amersfoort, nauw-
keurig herhaald , zoodat men thans weet, dat het ge-
luid bij 16 graden celsiü.s , dat is bij gewone tempera-
tuur , ongeveer 336 M., bij O graden celsiüs echter
333 M. in de seconde doorloopt. Men heeft daarbij de
volgende wetten opgemerkt :
lo. dat de snelheid van het geluid vermeerdert met
de temperatuur der lucht;
2o. dat zij even groot is bij regenachtig als bij droog
weder;
3o. dat de richting en de kracht van den wind haar
zeer wijzigen; is de richting van den wind dezelfde als