Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
luchtvormige middenstof, waarin de trillingen plaats
hebben, meer dichtheid bezit; daarom geeft hetzelfde
klokje een veel krachtiger geluid in chloorgas dan in
dampkringslucht, en in deze weder veel sterker dan in
waterstofgas. Het afschieten van een geweer geeft op
hooge bergen een veel zwakker knal dan in de vlakten,
omdat de lucht op de bergen ijler is.
De aard of klank van een toon is een bijzondere
eigenschap, die vooral van den aard van het geluid-
gevende lichaam afhangt. Daardoor kan men gemak-
kelijk den eenen toon van den anderen onderscheiden,
zelfs als zij gelijke hoogte hebben en even sterk zijn.
Als de menschelijke stem, een viool en een clariiiet
denzelfden toon voortbrengen, kan het oor die zeer
goed van elkander onderscheiden.
Toorfplanttng van het geluid.
Het geluid wordt in het luchtledige niet voortgeplant.
Om dit te bewijzen, hangt men een klokje in het
midden van een glazen bol, dien men door middel vau
de luchtpomp luchtledig maakt. Er wordt dan geen
geluid gehoord, wanneer men door schudden den klepel
doet aanslaan; maar laat men nu langzamerhand een
weinig lucht binnenstroomen, dan wordt ook langzamer-
hand het geluid sterker, en het verkrijgt zijn volle
kracht, zoodra de lucht niet meer verdund is.
Soms maakt men tot hetzelfde doel gebruik van een
klein uurwerk, dat, als men het opgewonden heeft,
eenige minuten achter elkander slaat, en plaatst dit
onder den ontvanger der luchtpomp. Men stelt het op
een kussentje, omdat anders de veerkrachtige deelen
der luchtpomp de geluidstrillingen voortleiden. Naar-
mate men dan de lucht verdunt, vermindert ook het
geluid, en het keert tot zijn vorige sterkte terug, naar
gelang de lucht weder in den ontvanger wordt toegelaten.
Het is echter niet alleen de dampkringslucht, waarin
het geluid zich voortplant, dit geschiedt ook in alle
gassen en dampen. Wanneer men den leeggepompten
bol van de vorige proef met waterstof, koolzuur of
eenig ander gas vult, of er damp in doet stroomen ,
neemt men hetzelfde waar als bij het instroomen van
dampkringslucht.