Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
steel des hamers op het midden van het trommelvlies
vastgehecht is.
Achter het ovale venster vindt men den voorhof,
vanwaar drie boogvormige kanalen {k k k) uitgaan,
terwijl aan de andere zijde het slakkenhuis (s) gelegen
is. Dit slakkenhuis is van binnen over zijn geheele
lengte in drie afdeelingen verdeeld door twee gespan-
nen vliezen. In de middelste afdeeling heeft Corti een
zeer groot aantal zeer kleine plaatjes opgemerkt, welke
elk door dunne vezelen, Cortische vezelen, aan een der
vliezen verbonden en tegen het andere worden aange-
drukt ; deze plaatjes zijn evenals de toetsen van een
piano in geregelde orde naast elkander gerangschikt.
De geluidstrillingen, door het uitwendig oor opgevan-
gen, brengen het trommelvlies in trilling ; die trillingen
worden door de gehoorbeen tjes overgebracht naar het
ovale venster, welks vlies weder het vocht van het
inwendige oor in trilling brengt. De trillingen van dat
vocht prikkelen de uiterst fijne uiteinden der gehoor-
zenuw (n), waardoor de indruk der geluidstrillingen naar
de hersenen wordt overgebracht.
Hoogte, sterkte en aard of klank van den
toon.
Men onderscheidt bij den toon drieërlei eigenschap-
pen: hoogte, sterkte en aard of klank. De hoogte van
den toon hangt geheel af van het aantal trillingen, dat
het geluidgevend lichaam in een bepaalden tijd, bij-
voorbeeld in één seconde, maakt. Hoe meer trillingen,
hoe hooger toon, en omgekeerd. Daaromtrent genomen
)roeven hebben bewezen, dat de laagste toon, die door
iet menscheljjk oor kan worden waargenomen, door
L6, de hoogste door 38,000 trillingen in de seconde
wordt voortgebracht.
De sterkte van een toon hangt af van de wijdte der
slingeringen, zoodat de wijdste slingeringen den sterksten
toon geven. Om zich hiervan te overtuigen , doe men
slechts een snaar, die aan haar beide uiteinden vast-
gemaakt is , trillen ; men zal dan kunnen opmerken, dat
de toon, die in den beginne vrij sterk is, snel ver-
zwakt , naarmate de slingeringen kleiner worden. De
sterkte van een toon vermeerdert ook, naarmate de