Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
Jangs door een buis heen blaast, veroorzaakt dit geen
geluid, omdat zij daarbij niet trilt, schoon de lucht
daarbij wel zeer in beweging komt; maar blaast men
dwars over een der open einden van de buis, zoodat
de lucht tegen den rand stoot, dan wordt daardoor de
beweging der lucht in de buis gewijzigd ; het stooten
tegen den rand brengt haar in trilling en men hoort
een hoogeren of lageren toon.
Zullen wij echter eenig geluid vernemen, dan moeten
de trillingen van het geluidgevende lichaam tot in ons
oor worden voortgeplant. Dit voortplanten geschiedt
gewoonlijk door de lucht, schoon ook andere gassen,
alsmede dampen , vloeistoflen en vaste lichamen het ge-
luid voortplanten. De deeltjes der lucht, die aan het
trillend voorwerp grenzen, worden daarbij van hun plaats
gedrongen , en daardoor ineengedrukt. Door hun veer-
kracht zetten zij zich terstond weder uit, maar dringen
daardoor de aangrenzende deeltjes ineen ; zoodat rondom
elk trillend deeltje van het geluidgevende lichaam een
reeks van bolvormige golven ontstaan, waar de lucht
beurtelings verdikt en verdund is. Deze geluidsgolven
hebben alle het trillende deeltje tot middelpunt en
worden dus grooter, naarmate zij er zich verder van
verwijderen. Het is echter duidelijk, dat bij het grooter
worden dezer golvingen, de trillingssnelheid der deeltjes
vermindert, en dus het geluid zwakker wordt. Deze
verzwakking heeft plaats volgens de tweede machten
der afstanden, dat is, op een vier- of zesmaal groo-
teren afstand is het geluid 16 of 36 maal zwakker.
Wanneer op deze wjjze de trillingen van een geluid-
gevend lichaam tot in ons oor worden voortgeplant,
dan hooren wij.
Het menschelijk gehoororgaan.
Bij het menschelijk gehoororgaan onderscheidt men
drie deelen, n.l. : 1ste het uitwendige oor; 2de het
midden-oor en 3de het inwendige oor.
Het uitwendige oor vormt een trechtervormige holte
en bestaat uit de oorschelp en den uitwendigen ge-
hoorgang (a) , die de buis van den trechter uit-
maakt. De uitwendige gehoorgang is afgesloten door
een vlies, het trommelvlies {t) , welks vlak met de