Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
ELFDE HOOFDSTUK.
GELUID.
Geluid. — Toon. — Ontstaan van het geluid. — Het
nienschelijk gehoororgaan. — Hoogte, sterkte en aard of
klank van den toon. — Voortplanting van het geluid. —
Snelheid van het geluid in de lucht, in vloeistoffen, in vaste
lichamen. — Voortplanting van het geluid in buizen. —
Scheepsroeper , hoorbuis , spreekbuizen. — Terugkaatsing van
het geluid; echo; nagalm. — Muziekinstrumenten. — Trillin-
gen van snaren ; snaarinstrumenten. — Trillingen der lucht
in buizen. — Blaasinstrumenten. — Het menschelijk stem-
orgaan. — De phonograaf.
Celuld.
Het geluid is een bijzondere gewaarwording die wij
door het gehoororgaan ondervinden, en die door de
trillende beweging van eenig lichaam wordt teweeg
gebracht.
Van het geluid in het algemeen onderscheidt men toon
en gedruisch. De toon, ook wel muzikale toon, wordt
voortgebracht door regelmatige trillingen van gelijken
duur, die snel genoeg op elkander volgen, om het oor
met gelijke tusschenpoozen, hoe klein ook, aan te
doen ; een gedruisch daarentegen door trillingen, die
telkens in snelheid en duur veranderen.
Ontstaan van het geluid.
Wanneer men een snaar spant en aan beide einden
bevestigt en haar dan uit haar evenwichtsstand verwij-
dert, komt zij niet tot rust dan nadat zij een menigte
snelle bewegingen gemaakt heeft, die men met den
naam van trillingen bestempelt. Deze trillingen be-
merkt men ook als men een glazen of metalen klok
ophangt, er zacht tegen aanslaat, zoodat zij geluid
geeft, en dan den rand met een ivoren bol nadert, die
aan een draad hangt. Men hoort dan een reeks van
duidelijk te onderscheiden geluiden, die snel op elkander
volgen en het bewijs leveren, dat de klok zich in een
trillende beweging bevindt. In orgelpijpen en blaas-
instrumenten zijn het de trillingen van de inwendige
kolom lucht, die dat geluid veroorzaken. Als men over-