Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
in het water ook altijd dampkringslucht opgelost, maar
terwijl de gewone lucht bestaat uit ongeveer 21 pet.
zuurstof en 79 pet. stikstof, bestaat de in water opge-
loste lucht uit ongeveer 34 pet. zuurstof en 66 pet.,
stikstof. Voor het leven der visschen is dit van groot
gewicht.
De gassen dringen ook door poreuse wanden heen
men heeft dus ook bij de gassen osmose evenals bij de
vloeistoffen.
Daar alle gassen onderling een homogeen mengsel
vormen, kunnen alle gassen aan diffusie en osmose
deelnemen.
VRAGEN.
Gaat de wet van archimedes even goed door voor gassen
als voor vloeistoffen ? — Welke verschillende gevallen kunnen
er plaats hebben met lichamen , die als het ware in de lucht
gedompeld zijn ? — Wie heeft den luchtballon uitgevonden ? —
Hoe wordt de Montgolfière vervaardigd ? — Waardoor verheft
zij zich in de lucht ? — Door welk gas kan men de verwarmde
lucht vervangen? — Aan wien is men deze ontdekking ver-
schuldigd ? — Hoe wordt zulk een luchtballon samengesteld
en gevuld ? — Waarom mag hij niet geheel gevuld zijn , als
hij begint te stijgen? — Welke middelen bezit de luchtreiziger
om naar welgevallen te stijgen of te dalen ? — Wat is een
parachute ? — Wat zijn pompen ? — Hoeveel soorten onder-
scheidt men ? — Waaruit bestaat de zuigpomp ? — Hoe werkt
zij ? — Geef een beschrijving van de perspomp. — Ook van
de zuig- en perspomp en van de zuig- en hefpomp. — Zeg
iets van de pomp van dubbele werking. — Waaruit bestaat
een brandspuit ? — Waartoe dient de windketel ? — Wat is
een hevel ? — Waartoe dient hij ? — Hoe maakt men hem
aan den gang ? — Hoe verklaart gij het uitvloeien van het
vocht? — Geef een beschrijving van den gewonen blaasbalg en
van den smidsblaasbalg. —Waartoe dienen de eigenlijke blaas-
werktuigen ? — Hoe worden zij in beweging gebracht ? —
Wat is diffusie, absorptie en osmose van gassen ?