Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
andere , en deze geven een aanhoudenden luchtstroom,
als een pomp van dubbele werking.
Dllfustc , absorptie en osmose van gassen.
"Wanneer men twee buizen met verschillende gassen
gevuld, b. v. met waterstofgas en koolzuur, met elkaar
in gemeenschap brengt, dan kan men waarnemen dat,
na eenigen tijd , de beide gassen zich gelijkmatig met
elkaar vermengd hebben. Dit geschiedt ook wanneer
de buizen boven elkaar geplaatst zijn en zich in de
onderste buis het zwaarste gas (in dit geval het kool-
zuur) bevindt.
Elk gas verspreidt zich in een ruimte , waarin zich
reeds een ander gas bevindt, even alsof die ledig is ;
alleen gaat de verspreiding langzamer dan in eene
ledige ruimte.
Deze gelijkmatige menging van verschillende gassen
noemt men de diffusie der gassen.
Plaatst men een , aan één kant gesloten , buisje met
het open einde in een bakje met kwik en brengt men
daarna een pas uitgegloeid stukje houtskool in het
buisje, dan zal men , na korten tjjd, zien dat het kwik
met de houtskool in het buisje stijgen.
Die stijging heeft nog veel sneller plaats en het kwik
stijgt nog hooger als het buisje, in plaats van met
lucht, met koolzuurgas of ammoniakgas gevuld is.
Het is duidelijk dat een gedeelte van de lucht of
een groot gedeelte van de andere gassen in de poriën
van de houtskool zijn opgenomen, opgeslorpt of geab-
sorbeerd.
Alle vaste lichamen zijn in staat, in meerdere of
mindere mate , gassen te absorbeeren of aan hun op-
pervlakte te verdichten. Het absorbeerend vermogen
der tuinaarde voor verschillende gassen is voor het
leven der planten van groot belang.
Plaatst men het bovengenoemde buisje met koolzuur-
gas gevuld in water, dan ziet men het water langzaam
stijgen ; met ammoniakgas echter gevuld stijgt het water
snel in het buisje, alsof het luchtledig was, en vult
het geheel.
Gassen zijn dus in water oplosbaar; het eene gas
echter in veel sterkere mate dan het andere. Zoo is