Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
derheden beschreven te worden , werkt als een lucht-
zuig- en perspomp. Zoodra men de beide bladen van
elkander verwijdert, en er daardoor in het inwen-
dige , de kamer genoemd, luchtverdunning ontstaat,
drukt de buitenlucht de klep open, die zich in het
onderste blad bevindt en treedt daardoor die ruimte
binnen. Beweegt men daarop de beide bladen naar
elkander , dan wordt de ingesloten lucht samengeperst;
zij sluit de klep en treedt door de pijp naar buiten.
Men heeft dus alleen bij het samendrukken der beide
bladen een luchtstroom.
Snildsblaasbalg.
Deze verschaft daarentegen een aanhoudenden lucht-
stroom , die verkregen wordt door aan den gewonen
blaasbalg nog een ruimte toe te voegen, die hier den-
zelfden dienst doet, als de windketel bij de brandspuit.
Zulk een blaasbalg heeft dus twee kamers, waarvan de
eerste met de gewone blaasbalg overeenkomt. Deze
ruimte bevat nu geen pijp , maar in het bovenblad een
opening met een klep, die zich bij het nederdrukken der
bladen ontsluit en de lucht toegang verschaft tot de
tweede kamer, waaraan de pijp verbonden is. Haar
bovenwand is door middel van een breeden lederen rand
met den bovenrand der eerste kamer luchtdicht verbon-
den , en kan dus rijzen en dalen , naarmate zij meer of
minder lucht bevat. Zij wordt door gewichten , die er
bovenop geplaatst zijn, gelijkmatig omlaag gedrukt,
zoodat de lucht, die de eerste kamer er met horten en
stooten inbrengt, er onder een bestendige drukking door
de pijp wordt uitgedreven.
Eigenlijke blaaswerktuigcn.
Deze gebruikt men voornamelijk in hoogovens en an-
dere werkplaatsen , waar men in het groot metalen uit
hun ertsen afzondert, ze zuivert en smelt, hetzij om
door groote hoeveelheden lucht het vuur aan te wak-
keren , hetzij omdat de zuurstof der lucht met sommige
bestanddeelen scheikundige verbindingen moet aangaan.
Zij worden gewoonlijk door stroomend water of door
stoom in beweging gebracht, en zijn zeer verschillend
ingericht. Sommige werken als een kolossale perspomp,