Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
is, en verwijdert mond en vinger vóór zij in C opklimt.
Men kan echter ook den hevel zonder zuigbuis aan
den gang brengen , zonder met den mond te zuigen ;
daartoe keert men hem met de bocht naar beneden,
en giet het vocht in den längsten arm , zorgende den
korten op zijn tijd met den vinger te sluiten. Is zoo
de hevel geheel gevuld , dan legt men den vinger der
andere hand op de opening van den längsten arm ,
keert den hevel om en trekt den vinger weg, als de
kortste arm zich in de vloeistof bevindt, die men wil
overbrengen.
De hevel wordt in de werkplaatsen
van apothekers, chemisten en wijn-
koopers menigvuldig gebruikt. Ook
somtijdsin het groot, bijvoorbeeld bij
sommige zoutketen om het zeewater
over den dijk heen, in de binnen-
dijks gelegen keet te brengen. Om
zulk een hevel te kunnen vullen,
heeft men in het hoogste gedeelte van
de bocht een opening aangebracht,
die met een schroef luchtdicht ge-
sloten kan worden. Na de beide einden
van den hevel met schuiven gesloten
te hebben, giet men water door ge-
zegde opening, tot de hevel vol is,
sluit haar weder en opent dan de
Fig. 51. schuiven. Om het uitvloeien te doen
ophouden heeft men enkel de schroef los te maken,
waarop terstond de beide armen van den hevel ledig
loopen.
Blaaswerktuigen.
Om in fornuizen , ovens en andere vuurhaarden de
verbranding te bevorderen en daardoor de hitte te ver-
meerderen , is het in vele gevallen wenschelijk een min
of meer sterken luchtstroom op de brandstoffen te
richten. Daartoe gebruikt men verschillende blaaswerk-
tuigen , waarvan wij alleen de volgende vermelden.
De blaasbalg.
Dit werktuig, dat te zeer bekend is om in bijzon-