Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
voordeel bij dat de hefboom, een van de tweede soort,
aanbrengt en waarbij in onze teekening de macht aan
een arm werkt, die vijfmaal zoo lang is als die van den
last. Daardoor ondergaat de drukking, door den werk-
man uitgeoefend, een duizendvoudige vermeerdering en
men verwondere zich niet over hydraulische persen,
waarmede een drukking van 50,000 Kilogram wordt
uitgeoefend.
Ondertusschen boude men in het oog, dat ook hier
de algemeene regel der werktuigkunde doorgaat, die
leert, dat men aan den tijd of den weg verliest, wat
men aan kracht wint en dat, wrijving en andere schade-
lijke wederstanden niet in aanmerking genomen, het
arbeidsvermogen door de pers uitgeoefend, juist zoo
groot is , als het arbeidsvermogen , dat de werkman er
op heeft aangewend. Als bij een duizendvoudige ver-
grooting , de werkman het eind van den hefboom drie
dM. nederdrukt, zal daardoor de plaat slechts het dui-
zendste gedeelte van 3 dM., dat is 0.3 mM. rijzen.
Men gebruikt de hydraulische pers bij het uitpersen
van olie, van het sap der beetwortelen, of van vet om
daaruit de stearine te verkrijgen, waarvan men kaarsen
maakt; bij het glanzen van papier en bij het opmaken
(decatiseeren) van laken ; tot het ineenpersen van het
veen, waardoor het een brandstof wordt, die in warmte-
gevend vermogen de steenkolen zeer nabij komt; bij
het inpakken van goederen , die men een kleine ruimte
wil doen innemen, bijvoorbeeld van het hooi dat in
schepen moet vervoerd worden; bij het optillen van
bijzonder zware lasten , bijvoorbeeld van ijzeren koker-
bruggen ; tot het beproeven van de sterkte van anker-
kettingen, van stukken geschut en van buizen voor
gasgeleiding door in de twee laatste soorten van voor-
werpen water te persen , enz.
Hevel.
De hevel is een kromme buis , wier armen een onge-
lijke lengte hebben, en die dient om vloeistoffen uit
het eene vat in het andere over te brengen, zonder
de vaten te verplaatsen. Veronderstel dat de vloeistof uit
C in E moet worden overgebracht. Men plaatst daar-
toe het uiteinde B van den kortsten arm van den hevel