Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
die bij het water staat, en vanwaar het door slangen,
die gewoonlijk van caoutchouc, omgeven door linnen,
vervaardigd zijn, naar den bak geleid wordt. De beide
perspompen zijn zoodanig ingericht, dat de eene zuiger
n rijst, terwijl de andere m daalt. Daartoe zijn de beide
zuigerstangen verbonden aan een enkelen hefboom P Q,
die om zijn midden draait en wiens einden P en Q ope-
ningen hebben, waardoor houten boomen gestoken wor-
den , waaraan verscheidene menschen kunnen werken.
De beide perspompen voeren het water in een enkelen
vergaarbak R , dien men den windketel noemt, omdat
hij behalve het ingebrachte water altijd lucht bevat, en
die niets anders is, dan een, rondom gesloten, sterke
metalen ruimte, die het water uit de beide perspompen
voorloopig opneemt, en een opening Z heeft, waaraan
de lederen slang is geschroefc', waardoor het water
verder naar de plaats van den brand geleid wordt. In
den beginne komt er meer water in den windketel dan
er uitgaat?, omdat het er met kracht wordt ingeperst
en bij het verlaten eenigen tegenstand in de slang ont-
moet. Het gevolg daarvan is , dat het in den windketel
stijgt; daardoor wordt de lucht, die zich boven het
water bevindt, sterk ineengeperst en deze drukt nu
met verhoogde spanning, gelijkmatig op het water, en
drijft het met kracht door de slang, zoodat uit de koperen
pijp, waarin deze eindigt, een aanhoudende waterstraal
te voorschijn komt die bij goede pompen dikwijls een
hoogte van 30 Meters bereikt.
Hydranllsche pers of waterpers.
Eerst thans kunnen wij u bekend maken met de in-
richting van dit vernuftig uitgedacht werktuig, waarvan
wij blz. 73 spraken, en dat op de gelijkheid der druk-
kingen naar alle zijden bij de vloeistoffen berust. Van
dit werktuig, dat wij aan pascal verschuldigd zijn, stelt
fig. 48 een afbeelding en fig. 49 een doorsnede voor;
terwijl in beide figuren, de gelijke letters ook dezelfde
deelen van het werktuig aanwijzen.
In een cylinder B met zeer sterke wanden beweegt
zich nauwsluitend een zuiger C , en even zoo een andere
zuiger a in een buis A S , die veel nauwer is en als
perspomp werkt. De beide cylinders, die met elkander