Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
De pompbuis staat, zoowel als de
stijgbuis, voor een gedeelte in het
water. Indien de zuiger geheel be-
neden is en dan naar boven gaat,
zal het water de klep D openen en
in de pompbuis dringen, door de
drukking van den dampkring op het
water in N M. Gaat de zuiger ver-
^ volgens naar beneden, dan zal het
I samengedrukte water de klep D slui-
ten, maar de andere klep D' openen
en in de stijgbuis dringen. Bij het
Fig. 43. naar boven gaan van den zuiger wordt
de klep D' door de drukking van het water, dat zich
in de stggbuis bevindt, gesloten en al de verschijnselen
herhalen zich, zoodat het water in de stijgbuis al hoo-
ger en hooger klimt. De gewone glazenspuit is een
bekend voorbeeld van een perspomp.
t
/
t>

Zuig- en perspomp.
Deze bestaat, zooals de naam aan-
wijst , uit eene vereeniging van de twee
beschreven ecorten ; zij verschilt alleen
daarin van de gewone perspomp, dat
zij ook nog een zuigbuis heeft, die in
het water reikt, terwijl de pompbuis
zich geheel buiten het water bevindt.
Wanneer bij het begin der werking
de zuiger C beneden is en naar boven
bewogen wordt, ontstaat er in de pomp-
buis een luehtverdunning; daarom
opent de lucht uit de zuigbuis de klep
D en dringt in de pompbuis. Als
daarna de zuiger daalt, wordt die klep
door de samengedrukte lucht gesloten,
_ die tevens de klep der stijgbuis D'
" ~ opent en ontsnapt. Zoodoende stijgt
Fig. 44. het water in de zuigbuis al hooger
tot het boven de klep D der pompbuis komt en dan
hij het nederdalen van den zuiger gedwongen wordtin
de stijgbuis op te klimmen.