Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
de zuigbuis opstijgen, totdat de spanning van de inge-
sloten lucht, gevoegd bij de drukking van de opgeheven
kolom water, evenwicht maakt met de drukking van
den dampkring op het water, waarin de zuigbuis staat.
Indien men vervolgens den zuiger weder omlaag
brengt, wordt de lucht, die in de pompbuis gedrongen
was, ineengedrukt en verkrijgt daardoor spankracht
genoeg om de zuigerklep op te lichten en te ontsnap-
pen. Gaat nu de zuiger weer naar boven, dan zou er
weder een luchtledig ontstaan, maar de overgebleven
lucht in de zuigbuis opent nogmaals de hartklep om
in de pompbuis te dringen ; het water stijgt weder hooger
en dit geschiedt zoolang, tot dat het water de hartklep D
bereikt heeft en dus al de lucht uit de zuigbuis ver-
dreven is. Wanneer nu de zuiger naar beneden gaat,
dringt het water door de zuigerklep en plaatst zich boven
den zuiger. Gaat hij weder naar boven, dan wordt het
water opgelicht, maar zijn plaats onder den zuiger door
ander water vervangen, dat de dampkring, die op het
buitenwater drukt, er heen perst. Bij elke opstijging
van den zuiger heft deze een kolom water op, gelijk
aan de ruimte die hij doorloopt. Maar opdat het water
in de pompbuis opstijge, moet de zuigbuis minder dan
10,33 Meter hoogte hebben, want hooger kan de damp-
kringsdrukking het water in het luchtledige niet opvoe-
ren. In de werkelijkheid kan het water niet hooger
dan 8 Meter worden opgevoerd.
Even als bij de luchtpomp gaan dus de hartklep bij
D en de zuigerklep bij C beurtelings open en is de
eene gesloten als de andere geopend is. Vandaar dat
in de teekening bij C de zuiger zonder klep schijnt,
daar deze horizontaal ligt. Dit is ook het geval bij de
volgende teekeningen van de pompen.
Perspomp.
Deze bestaat uit een pompbuis en een zijdelingsche
buis E F, welke laatste de stijgbuis heet en die zich
tot een aanmerkelijke hoogte kan verheffen. Twee
kleppen D en D', die beide naar boven opengaan,
zjjn geplaatst, de eene beneden in de pompbuis, de
andere in het onderste gedeelte van de stijgbuis. De
zuiger C is niet doorboord, dat is , heeft geen klep.