Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
"VIERDE HOOFDSTUK.
Zwaartepunt, — Evenwicht. — Toepassingen van de Jeer
van het zwaartepunt. — Slinger. — Wetten van den slinger. —
Toepassingen.............Bladz. 38.
VIJFDE HOOFDSTUK.
Werktuigen. — Hefboom. — Arbeid. hoe hij gemeten
wordt. — Ai'beidsverraogen, arbeidsvermogen van beweging
en arbeidsvermogen van plaats. — Overgang van beide soor-
ten van arbeidsvermogen in elkander. — Behoud van arbeids-
vermogen. — Weegwerktuigen. — Balans , bascule, unster.—
Katrol en windas — Hellend vlak. — Wig en Schroef. —
Samengestelde werktuigen ........Bladz. 47.
ZESDE HOOFDSTUK.
Hydrostatica. — Drukking der vloeistoffen. — Gelijke
drukking naar allo zijden. — Yoorwaarden voor het even-
wicht der vloeistoffen. — Drukkingen , die de vloeistoffen
uitoefenen. — Evenwicht der vloeistoffen in communiceerende
vaten. — Waterleidingen. — Fonteinen. — Artesische put-
ten. — Sluizen ............Bladz. 71.
ZEVENDE HOOFDSTUK.
Lichamen in vloeistoffen gedompeld. — Hydrostatische ba-
lans. — Voorwaarden voor het evenwicht van lichamen , die
in vloeistoffen gedompeld zijn. — Soortelijk gewicht der licha-
men. — Soortelijk gewicht van vaste lichamen. — Soortelijk
gewicht van vloeistoffen. — Soortelijk gewicht van gassen.—
Areometers. — Areometers met standvastig volume. — Areo-
meters met standvastig gewicht — Capillariteit. — Diffusie
van vloeistoffen. — Osmose. — Filtratie . . . Bladz. 80.
ACHTSTE HOOFDSTUK.
Drukking van den dampkring. — Zwaarte der lucht —
Maat van de drukking der lucht. — Barometer — Verschil-