Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
golfière blijft dus in rust, en ibegint weer te dalen,
zoodra de oorzaak, die hem deed rijzen, vermindert en
verdwijnt.
Liuchtballons met waterstofgas.
In hetzelfde jaar (op 27 Augustus) waarin de Montgol-
fières werden uitgevonden, kwam charles, een Fransch
natuurkundige, op het denkbeeld om de warme lucht
te vervangen door waterstofgas, dat veel lichter is dan
de dampkringslucht. Deze uitvinding had drieërlei
voordeel. De bol was niet langer in gevaar door het
daaronder geplaatste vuur in brand te geraken; hij
verkreeg een veel grooter stijgkracht, en hij kon langer
in de hoogere gewesten van den dampkring vertoeven.
Men vervaardigt het omhulsel van luchtballons die
met waterstofgas gevuld moeten worden, van taf, dat
men met een oplossing van caoutchouc bestrijkt. Het
onderste gedeelte is verlengd en eindigt in een nauwe
buis. Dit hulsel is bedekt met een netwerk, waarvan
de afhangende koorden een schuitje of mand dragen ,
die zich eenige meters beneden den luchtbol bevindt. Daar-
in plaatsen zich de luchtreizigers, voorzien van hun werk-
tuigen en eenige zakken met zand, die als ballast dienen.
Om den bol te vullen, leidt men er gas in, door de
nederhangende buis , die men aan een gashouder ver-
bindt , zoo men van lichtgas gebruik maakt: of met
tonnen, waarin men water, zwavelzuur en zink gedaan
heeft, zoo men zich van waterstofgas bedienen wil.
Het lichtgas is daar, waar men een gasfabriek heeft,
goedkooper te verkrijgen, maar de dichtheid er
van is grooter dan die van het waterstofgas, zoo-
dat het omhulsel dan veel grooter moet zijn, zal de
ballon dezelfde stijgkracht bezitten. Naarmate het gas
binnenstroomt, plaatst het zich in het bovenste ge-
deelte van den ballon. Men vult hem echter niet geheel,
omdat het gas zich later uitzet, naarmate de ballon in
de hoogere streken van den dampkring komt, waar de
lucht meer verdund is, en hij dus minder drukking
ondergaat. Vulde men hem geheel, het zou te vreezen
zijn , dat het omhulsel door de spankracht van het inge-
sloten gas, dat in den dampkring geen genoegzamen
tegendruk ondervond, zou scheuren.