Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
vult, zoodra de zuiger boven de zijdelingsche opening
gekomen is. Elke zuigerslag brengt dus een gelijke
hoeveelheid lucht in den ontvanger.
Met behulp van soortgelijke werktuigen worden de
kunstmatig vervaardigde minerale wateren met koolzuur
of ander gas bedeeld. De zijdelingsche opening staat
dan in verbinding met een ruimte, waarin het benoo-
digde gas zich bevindt of ontwikkeld wordt.
VRAGEN.
"Wat verstaat men door de spankracht van een gas ? — Hoe
luidt de wet van boyle ? — Door welke proef wordt deze wet
bewezen ? —-Is zij waar voor alle gassen en voor elke druk-
king ? — Hoe meet men de spankracht van een gas ? —
Waaruit bestaat de manometer ? — Waartoe dient de lucht-
pomp ? — Wie heeft haar uitgevonden ? — Waaruit bestaat
de luchtpomp in haar grootste eenvoudigheid ? — Hoe werkt
do luchtpomp? — Welke zijn de verdere bijkomende deelen
van de luchtpomp ? — Wat is het beginsel der kwiklucht-
pomp ? — Beschrijf eenige proeven, die met de luchtpomp
genomen kunnen worden. — Geef een beschrijving van de
luchtperspomp — Bestaat er geen eenvoudiger werktuig om
de lucht samen te persen ? — Waartoe worden ze gebruikt ?
TIENDE HOOFDSTUK.
Evenwicht der lichamen in de lucht. — Luchtballons —
Montgolfières of luchtballons met verwarmde lucht. — Char-
lièree of luchtballons met waterstofgas of lichtgas. — Pomp. —
Zuigpomp. — Perspomp. — Zuig- en perspomp. - Zuig- en
hefpomp. — Brandspuit. — Hevel. — Blaaswerktuigen. —
Diffusie, absorptie en osmose van gassen.
Evenwicht der lichamen In de lucht.
De wet van archimedes gaat door, zoowel voor de
gassen als voor de vloeistoffen. Ieder lichaam dat zich
in een gas bevindt, ondervindt een opwaartsche druk-
king , even groot als het volumen gas weegt dat er
door verplaatst wordt. Indien het lichaam meer weegt
dan een gelijk volumen lucht, valt het; en wel met een
kracht, gelijk aan de overmaat van zijn gewicht boven
de zwaarte van de lucht. Indien het even zwaar is,